Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CEEDDOR SOL-FFA. Obw+^L^ [flf^ ™ TEILWNG YW Geiriau Cymraeg gan y diweddar Ieüan Gwyllt. CYDGAN. DOU D. Larrjo. M. 50. / d :d' !— :s íd' :-.d'!s :-.s t YR OEN. :d" |t :t Handel. (O'r Messiah.J :t |t :-.t \ Teil - wng :s | — :s yw yr Oen yr n :- .n I s :- .s hwn a laddwyd, :n | r :r a'r hwn a'n j :s | se :- .se f :n' |— :r' d' :- .d' ld< :-.d' r' : s 11 : t :r' |r' :-.r' í Teil - wng :d' j- :t yw yr Oea yr 1 :- .1 |n :- .n hwn a laddwyd, :d | s :s a'r hwn a'n J :f |n :-.n / Andante. M. 72. d1 :- .d> |d' :- .r1 n1 :n' | — :r" n' :- • 1 .t :t .t \ pryn - odd ni i 1 :- .n |n :n Dduw trwy n :- |1 ei :- .1 waeu, se i dderbyn J — | .n :n .n f d1 :- .d' Id' :d" t :- |d> :1 — ( .se :se .se i prvn - odd ni i í :- .1 11 :1 Dduw trwy s :- |f ei :- .f waed, i dderbyn ] :— | .n :n .n / d1 .d' : .d' |r> .r' : .r1 In' .n' : .d1 |t : .t d' .d1 A.t. : Af | r .r : .s \ galln, a chyfoeth, doeth- n .n : .n |s .s : ,s in-eb, a nerth, s . s : . s i f an - : .f rhydedd, gogoniant, a i n .n : ." li |f| .f( : .s, f 1 .1 : .1 |r' .r' : .r' d1 .d1 : .n' | r' : .r' S .8 : -.ad i r .r : .r í gallu, a chyfoeth, doeth- 1 .1 : .1 it .t : .t in-eb, a nerth, à' .d : .d |r an -í rhydedd, gogoniant, a : .r ln .n : ."lijti .ti : .ti / Lanjo. M. 50. n :n 1 : j<2| :n | — :r ;d :- .d |s :- .s \ ben - dith, si :si | : Teil :d í- wng :si yw 1, yr Oen vr J :- .1, |d' :- -d f n :n 1 : :s i- :s :- .n |s :- .s l yr Oen yr | :- .li |n :- .n / ben - dith, d :d | : Teil :d |- wng :t, yw 1| cyf. xi.—Ehif 132.