Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-FPA. &r iì€*4 57 GWYN EU BYD Y TANGNEFEDDWYR. Matt. v. 9, 12. doh D. M. 60. rnp |n Gwyn Gwyn d : :n eu :d :s eu :d ÄNTHEM GYNULLEIDFAOL. :n nef - :d :s nef - :d pi edd edd S| ;— :r wyr, :t, wyr, D. Wylor Owen, Llangurig. *es. :f .s :1.1 ?wyn ?wyn eu byd y -.d :d.d :-.s :f .f eu byd y r.n :f .f |s :t nef - :f :s nef - :r d1 : tang d :r edd pi : s : — tang n :r s : edd d : — wyr, — r — ;s — wyr, — :s P mp 1 :-.l:s.f|Pi gwyn eu byd, gwyn eu byd, -.f :n.r :-.f :s.l |s :- ?wyn gwyn eu byd y :-.d :n.f ;-.d' d'.d1 eu byd y ta,.l,;s,.f, tang d1 tang :f nef - :r :s nef li :t, edd edd d :r el - wir n :r blant i d :t, el - wir ;— :Pl wyr: :d wyr: :d :d. Dduw, :d.r yn A.t. / rs, :-.s,:l|.ti can - ys hwy a d :t, el - wir :d^r yo Si can :-.s,:l,.t, - ys hwy a : : (r) pi :r :d. bìant i Dduw, d :t, id^r el - wir yn Sj :- .S| : l|.t| can - ys hwy a :f blant :t can cau Pl :r :n Dduw, :d ys :s fi. 1 :-.1:1.1 can hwy • ys hwy a :- :d :f hwy a f :-.f:f.f s :n el - wir d :d el - wir s :8 el - wir Pi :d (r) :-.f - ys yn :1 yn :d can - pi :r blant i d :t el - wir S, :-.s Can - ys pi :d blant i Dduw, can - ys hwy a el - wir yn blant d :- blant S^______:P1 blant d :- blant :pi ,r hwy a :d . Dduw, :d.r yn . :li.t, hwy a :r :d :f :d oyf. xi.—Rhif 128.