Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-FFA. 89 Y geiriau gan y Parch. Roger Edwards, (trwy ganiatadj. doh F. Andantino. M. 54. mp ~-~^ mi mi - .pi - .d - .8 :f .n hoffaf :d .d :1 .s hoffaf :d .d fàn pi fàn CARTRE F. RHAN-GAN. - .n :r .d :> Yw cartref, d : — Yw - .s :f .n -^ Ywcartref, d :- r :n car - tref! t, :d car - tref! s :s car - tref! s, :d E. Ll. Jones, Rhosddu, Wrexham. C.t. :sd' Cryf - 'J s :sd' Cryf - d1 heir d1 heir - .s :1 .t y meddwl - .pi :d .f - .t :1 .s y meddwl - .n :f .r mp d1 î-.pi'ir'.d' f.F. gwan gwan pryd, wyn Gan fwynder -.s :f .n - . s : s . s I s t :d' car - tref : r :n :s Gan fwynderi car • tref : -.d :t,.d !s, :d - :s I'm - :d - .8 :pi - eb pryd, - :d - .d :f .n ir cyf pi I'm 1. Er prof - i gŵg y byd, P dolce. (i):n Sir (f):d - :d - .pi l.r arch ar bob -.d pi .pi :yfarch -.1,,S, d.t, f .s ar bob f,.f. s :— : — Pryd, > d :d Gâf Pryd, n, : — pi.1 :s :-.f iolaf wyn - eb d :-.t,:d.r :(ta).f :n.l Siriol - af d :- .s, :l,.t, Sir - iol af wyneb r :d nghartref. t, :d nghartref. f :n nghartref. :s, ,S|! s, :d / Con vioto. C.t. P A tempn. :pi n : Lle :d d : :8 s : Lle :d - .n :f .n gyd-ganu'n - .d :d .d - .s :1 .s gyd-ganu'n - .d :d .d llou, llon, Id - .pi :r .d >. Yw cartref, s, :- .1, Yw - .s :f .n ;>Yw cartref, d :- r :n car - tref! t, :d car - tref! :sd' jd1 Pen - | lin :r s In :s :s d' d' :- .t :1 .s car Si - tref! :d Pen - ;t|Pi lin iwn oll ger :- .n :f .s :- .s :1 .t iwn oll ger :- .pi :r .f cyf. x.—Ehif 120.