Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-FEA. w-, ADDFWYN FIWSIG. Geiriau gan Ceiriog. doh E}î. Andante Grazioso. RHAN-GAN. Gan D. Emlyn Eyans. i |n l | Add [ l Add \ d -.Pllf fwyn fiw - si - . d I d fwyn fiw - -.dld :n s : sig, :d add- d : :s d1 : sig, :d add - n : -.d|r :d fwyn fìw - sig, -.dlt. :d - ,s I s :s fwyn fiw - sig, -.nlf :n f :n |r Gwenferch gwyn U,:d |r 1 .r :n.fe| s Gwenferch gwyn r :d |t, -,n,f e| s : f - fa~ -.d • fa -.1, yd - wyt r :r t :1 yd - wyt s, :l,.t. Pan Pan -.n |f :n an - ed - li, -.dld :d -.tasl :s an - ed - li, ! ad -.d | d :d.ta^l. ad áe - ,s|s :fe fywied - ig -.n| n :r -.111 :1 fywied - ig - -1,| i- :r . Aw ro fe Aw t, -.s|d' - el liâf - .n | n -.n|l - el hâf -.dll, -,ye! ddaw -.S -.1 ddaw -.1, fe — 11 om t, fe om Con forza. : — 1 ~ :se ni, : — :n : — 1 — : — ni, s. :s If :n Gau Gau -.n|d - af du - ,n | d - . n | d - af du -.nld - .r; n hel-1 buì - .r in - .r|n hel-| bul - ,r n — | n on, — i n i Pì mf fe Droi lli ' Cl' Droi -.fe|s yn hâ' -.r |r -.d'it yn hâ' -.r I s d' droi droi -.d'|t yn hâ' -.fe| s -.1 |s yn hâ' - r s.d.f.O{î. d"l Dan 4 1, d'l Dan d'l - .n|d :-,tt.d,r|n - at rhew y j ga - ,n I d :-,t|.d,r n - .n | d :-,t:,d,r| n - at rhew y \ ga -,n|d :-,ti.d,r!n — i n Jou, — I n - lon, - |n jf ! Todd t, i se | Todd Eîî.t.m.l. -,f |ns :-.d,r - i wna. -.t,|den .se;1^1 - i wna, -.r l^n -.d -.1 -f,fe ' OYF. X.- -Bhif 109.