Y CERDDOR SOL-FFA. H^m t r% 3 65 CEISIWCH YR ARGLWYDD. Esaiah lv. 6, 7. doh D. Moderato. ANTHEM. Gan G. Anthony, A.C., Cwmbwrla. Ceis ri Ceis iwch Id |s iwch ld :-.l 1 : î-îd Ar d : :-.f f : :-îd Ar d : — |B - glwydd, — |d — |n - glwydd, - Id Ceis Ceis In :-.d' d' : iwch Id :- .n Ar - n : 1 s :- .s s : iwch Id yr :-.d Ar - s, : - It glwydd, — |r — I s glwydd, — |S| tra y :s .,s er :d |-t, Ceis t, eael |S iwch lr ef, If :- .s d1 :- lt : — 1 : yr :- .r Ar - glwydd, :- |r • _ Ceis d : :— | se :-.se 1 : Ceis iwch :- |n yr -.n Ar - f : - II iwch - |de - I s glwydd, - |n :-.l :- .de Ar Ceis :- |d« :- glwydd, - Ir II iwch Ife :-.l :-.fe Ceis Ar :- It iwch ;- If - Is glwydd, :- Is, :-.t n' : yr :-.f Ar - n : : — s : •,_ Ceis d : - ir' glwydd - If - Is - iwch — Ir is.sld' tra y ' gall :s .s I s :- .s : — | ta : ta.ta Ar er, glwydd :— |n tra y :s .s :d'.d' tra y :n .n 1 :t |d' gaU zall er If er If :r' n' : ei :1 gael 1 : :1 d' : ei :f gael n : — |n" ef, — | se — It ef, — \n Ceis Ceis |n iwch |n In iwch ln :-.l 1 : yr :- .n Ar - n : :-.d" d' : yr :- .n Ar - n : — |se glwydd, — |n — It glwydd, — |n oyf. ix.—Rhif 105.