Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OcCiU \ Y CERDDOR SOL-FFA. 25 Geiriau gan Alàvon. doh C. Lento. M. 56. Y TAWEL LYN. EHAN-GAN. Gan E. Li. Jones, Rhosddu, Wrexliam. :s Hyn - :n Hyn - :d' Hyn - :d Hyn - d1 braf, braf, s .,1 :s .d1 | n' afol lyn, dan nef n ,,f :n .n | s af - ol lyn, d,.,dl:dl.dl | d1 afol lyn, dan nef d :— |d af - ol r1 ol - .f dan t .1 ol d' wedd, nef - ol wedd, lyu, - I- ln wedd, :s Mor :n |s .,1 :s .d' Mor ddedwydd yw rhwng - |d :- dan dded - bryn nef - .d1 :1 .t ! t,S :i ,i \ wydd yw rhwng bryniau - .s | s .f,n:r .f - Ir i .__ ìau l>l ol wedd, Yn syll ta Yn d' Yn 1 .,se:l .t |d' syll-u fry mewn oes f .,f :f .f | n :- .r' syll - f .,n :f .S ifF fry mewn oes JRitard. f :- .n | s .f :n .r daw - el fyth a hwyr-ddyddj r .,d :t, .d | s, :s, dawel fyth a hwyr - ddydd s :- ,s | r .t| :d .r daw - el fyth a hwyr-ddydd t, .,d :r .d | t, .s, :1, .t, dawel fyth a hwyr - ddydd > > / | : .se in - au, Yn d .,t, :1, | : .r |d : haf ! S, : haf ! n : haf ! d : haf! byw | .n -:n .n Yn mhell o ì .se,:l|.n, i - au yn gall-u cyf. ix.—Rhif 100. 1 „1 :s mhell o swn d .,f :n d' :- :r' ol :1 :1 mewn :f - ol A tempo. ,n :n .n O na bawn - .s :1 .s a gwae y - .d :t, .d n1 :— | — hedd, se.se :1 .1 | se mewn oesol hedd, t îd1 | t oes - ol hedd, n :- |- hedd, G.t. :r's Mor :sede Mor ;tn Mor :ml, Mor 1 :- | .f :f .n ^ O na bawn I .1, :se,.l| i- .d :r .n au'n gall - u I .1, :t, .d | - .n :r .n swn >. a gwae y f, „1, :d .t, | 1, .s, :f, .n, byw yn mhell o swn a gwae y f :n byd; r :de 1 :- byd; r. :1( O na bawn f.C. ■ :«t :in' byd;