Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

í{jx.^r,,\A- S>Ŵ Y CEEDDOR SOL-FFA. 17 YMDEITHGAN YR UNDEB DDIRWESTOL EFENGYLAIDD. THE GOSPEL TEMPERANGE ÜNION MAROH. doh B|_. Bold and Spirited. :s, :s, Tlie :s. n :- : - ]d :- :- bydd in n :- : - |d :- :- n :- : - |d :- :- Gos n :- : pel - Id :- :- s, :- :s, 11, hardd y rhib s, :- :s, |1, s, :- :s, !1, Temp - 'rance Un s, :- :s, |1, "Words and Music by Thos. Williams (Efell TrevorJ, Morriston, R.S.O. - :t, an - :t, - :t, ion ~ :t, join, :ta, Ym- :ta, :ta, And :ta. 1, un i, 1. to Ib, :- :- f, :- : wch Is, :- :- 'nawr fi :- : Is, :- :- f, :- : its Is, :- :- pledge fi :- : - I Pll bob - In, - I Pii be - I rii 1, oed 1, 1. true. 1. :- :s, íthowch March :- :s, n :- heib Si :- d :- on d :- Id :- io'r |s, :- |n :- ward Id :- |S, :- :s, |1, :- gwir ■ od medd - |s, :- :s, |f, :- |d :- :d |d :- i o'er its hap • IPii :- :n, I f, :- :t, d :- :- |- câs, n, :- :- |- d :- :- í- ground. 1, :-':- 1- - :- :t, Ar- - :- ;n, - :- :d And - :- :s. 1, :- :t, |d :- :r n :- y« d :- d :- badge s, :- :- Ir :- : wol :f. dyst - iwch f, :- :s, | 1, :- :t. ddi :- It, :- : :r py :r, d :- :- |d :- :- wear its f. :- :- íf, :- :- :- |f :- : of :- ls, :- : FlNE. d :- oed. d :- n :- blue. d,:- r jr :- :t, | s, :- :t, Cewch roes - aw i'w chym- s, s, :- :s, | s, :- :s, t, :- :r 11, :- :r For \ we bear mal - ice s, Is, :- :si |s, :- :s. r :- deith s, :- t, :- un s, :- If as |s, I r to Is, n :- glyd, s, :- d :- none, d :- C.t.m. _ ;|T| j.1 Cewch -:l,s - ;det But OYF. IX.- -Ehif 99.