K W^Vw \ tt^ Y CERDDOR SOL-FFA. 89 Doh G. d : Ho- Ho- .8, Ho- saií san san san HOSANNA YN Y GORUCHAF. :- 11. na, na, :- II. :- U, na, na, - U, (HOSANNA IN THE HIGHEST.J .1, Ho- J3b- .1, .1. Ho- #o- .1, san san r : — san san r : — :- lt, na, na, :- I t, .t, Ho- #o- .t It, na, Ho- na, Ho- I t, : .8, Pl san san san sa?i na, na, H, :- Id .d Ho- Ho- .1, Gan H. Davies, (Pencerdd Maelor). f :- Ir : .r san - na, Ho- san - na, Ho- r :- |t, : .t, .dif :- na, Ho- san na, Ho-\ san II. : .lijr ! r : .s na, Ho- na, Ho- It, : .t, s :- |- san san d :- |- s :- !- san san n :— 1 — na, na, na, na, — : .m Ho- Ho- — : À ,8 Ho- Ho- .ta. :n,f,s|l : — san - na ynygor-] uch san - na in theì high d :r | d id^díd :t, f :- 1 :— | s :s(s,s san - na yn y gor-| uch san - na in the\ high ■ li :t| |d :d(r(mf :r af est Id :fe to :li I SjW :r af i est to I n.d :r .d ' Dcluw, God, Si :- Dduw, God, t, :- d' :- san san n : — .n Ho- Ho- ,s Ho- .d f :- :n,f(s san san t, san Síííì san sara" - 1 :- |d :d,r(njf : — na yny gor-| uch na in the high [d :d(d(d!d :t, d' :1 |1 :ltl,ll :f na yny gor- uch na in the. high I 1, :li,tudlr : na yn y gor- •wa î'n the I d :d(d.d :— i s na yn y gor- na in the \ d :d(rji |n af est :r to :s, :f to :t, 1 :- uch high d' :t, f :- uch Äí'ŷ/i f___:r d :- Dduw. s, : — n : — Dduw. God. d :- ! s af est |d Is af i Cií ío I n :r :fe ío :r :1 Dduw, God, r : — t : — Dduw, God, s : — - I- : .t f.D. Ho- Ho- — : .f - : .r1 Ho- ifo- :- .r :n .f Can For s,d .__ ys un ■ to :d .d t,n :- .r :d .f Can For :- .t, ys w« - to :1..1| oyf. viii.—Ehif 93.