Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

lld^H f%^ Y CEEi?DÜR SOL-FFA. 73 ;LYCHAU'R GWANWYN. Geiriau gan TaWENOG. Doh F. Scherzato. mf CANIG. G-an John Jomes (Glâs Alaiv), Rhyl | s :- Croes !d :- n :- Croes H •- - |- :- :n j1 :- :s !t :- aw, croes • aw i glych- - |d :- :- ìd :- :d |f :- - j - :- :s | f :- :s I s :-- ■ aw, croes - aw I glych- - Id :- :~ If :- :n !r :- rd'it :- :- 1- :- •- 1 - : au mwyn, :n i r :- :- 1- :- :- glych-a :s |s :- :- :- :- : . au mwyn, :d |s :- :- glvch-a f :n : s ld!:- au niwyn, | m :- croes Is :- ,u mwvn, r |d':- - \ aw cres /1 ■■■■<*■- l i croes ]|r :- :s |s :- { ! glych.au inwyn, j|t :- id'lr':- ! ! croes v! : : !s :- - :t av/ aw :s 1 :- glych- :- !fe:- 1 |s :- au mwyn, fels':- d'|t :- au mwyn, r | s :- - |t :- Mae - i s :- - Ir' :- Mae - |8| :- :- d1:- :t : ;- CÔi' pi :- >— i — :s : :s s :- côr d :- :- |d' :- id :- : ... l j s :- :s y llwyn, m.i^ f |n :- :n Id':- :- :, | llwyn, mae ! Id :- :d / t ;- :t |r': côr y d«y" S . r' :- :r'it : côr s :- : - ! •- : - :r'|s i, mae c6r - - |s - :t |r' - :- It, s ! s : - y : lìv/yn - n : - I llwyn - Id :- :s s :- :- |fe :d ean d :-- i:iiìj_ :n pì :- :- Ir yn CHU :d 1,:- :-• ir ;- :- :- i - : :c •'■. :- :- ; - : u, i - : :- S, :- :- 1- • mae |d :■ !d - \ - / n :r :d |1 :- :- ì- :- :d! d':t :1 |s :- :- i- :- :s s :- :- |- :- :l !r :r. :.f a - d :t. ber fach :d |d :- :- i- :- ?í scin - r :- io cerdd :d |t| :- :-■ mae !- :- :d côr n :- y llwyn yn :- |- :r :d ì t, :n :r s :- :s jf :- :- |- :- :s fe: - :fe| s :- :- I - :- :n s :- :- | s :- :- ! s :- :s a - d :r ber íach :n |f :- :- |- :- y« ;n sein - r :- io cerdd :r i s :- :- ruae !- :- :d côr d :- y llwyn yn :- I - :t| :1|| s, :- :s; CYP vin.—Rhif 94.