Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MjuU' iWU y CEEDDOR SOL-FFA. Y WYLAN AR Y GRAIG. 65 'í geiriau gan Patrobas. EHAN-GAN. Doh G. M. 72. Andante. mf > .s :1 .s d1 :- .t:l .s Mi welais ddoe y wyìan .s :fe.f m .s :fe.s :fe.f Y gerddoriaeth gan Isalaw. .n1 ire'.r' Mi welais .d :d .d d'.n' :re,.n,:re'.rl ddoe y wylan d :- .d:d .d :- .pi :r .n f :-.l:s.,f n :- .s :1 .s \ wèn, Yn nofio'n :-.d:t,.d daw - el ar y r :- .f :n .,r dòn; Glwysemau i d :-.s:fe.f 1 d1 :- .s :s .s Yn nofio'n :-.d:f .n s .1 :t.t :d'„i s :- .n'ire'.r' 1 wèn, daw - el ar y r :-.s,:l|.,t| dòn; Glwysemau ] d :-.d:d.d/ d' :- .t:l .8 fyrdd tan belydr pi .s :fe.s :fe.f d'.n' :rel.n,:re'.r fyrdd tan belydr d :- .d:d .d d.d Rit....... - .r' :d'.l 1 s .d1 :n .s :r .,n Yn neidio'n; cbwerthin ger ei n .n :d .t|:l| .,t| d'.s :s .n :f .,s :- .r n1 haul, n .s d'.d' haul, Yn neid - io'nj chwerthin ger ei d'.t :d'.t d .r :n.f In .d :s.s(:s,,,S| G.t. A tempo. d :-'.s,:l,. bron: Ymloewai'r d :-i,.r,:r,.s :-'e.ti:t,.r bron; Ymloewai'r d.d:df, :-.f, dyfn Si d .n dyfn n,.d. -.t,:n .,r der tan - i - .S,:l| .,t| r .r :s „f der tan - i s, :-.s, Yn neid - io'n chwerth - in ger ei bron: Ymloew - ai'r dyfnder tan - i /]d :-.n :s .f hi, Yr awyr d.fe,:s,.d :d .d n :- .r :d .1,! s, :- .s,:l|.s, chwarddai uwch ei; phen; Grisialaidd d .ti :d .S| :s,.r, |n,.r, :d,.n,:r,.S| dòn se. n.re :n ,ta:l .la' s .s :s .t, :d .d Jd .t, :d .d :t|.t, hi, Yr awyr i chwarddai uwch ei! phen; Grisialaidd d,.d, :d, :- .d,!d,.d, :d|.r, :n,.feií ss.f, nydiifi.f, ln, hi, Yr aw - yr chwarddai uweh ei phen; A tempo. cres.................. wèn, dòn sigl ~.d t,.l, wylan .d:t,.l .n:r .a Yn car-u .liîSÒi.I sei.ti t,.r sigl n, _li.ser.bai.lilsei d.t,:l,.d o'r wylan - .n, :re,.reilni Rall. -.t,:f .n au yn ddi- -.se(:sei.sej -.n :r .r au yn ddi- -.n, :n, .n,il. f.c / > ;-m.t :1 .s In1 Grisialaidd: dòn -s,.r:r.s s -d.s:l.t d' Grisialaiddj dòn -ta,.f:f .f n mp ad lib. -.1. Yn se,.l, \ car-u -.n' sr'.d' au yn ddi- s :s ,S d' :t.d' au yn ddi- d :r .n oyf. vm.—Ehif 93.