Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-FFA. 57 Y CYFIAWN A OBEITHIA PAN FYDDO YN MARW. Doh Efc. M. 72. Pedrawd i S.A.T.B. mf m :— d : — d : — dt :- ANTHEM ANGLADDOL. :s s : :n cyf n : :s s : :d cyf d : - |R - iawn - Id - II - iawn - |d :s.,se 1 : a 0 - :n.,r beith d : :s.,n n : a 0 - :d.,t, beith li : - |t :t pan :n ia Ir If ia Is, :se pan :n, E. Dryhurst Roberts, Gellifor. d' fydd fydd li - |n - Id II. ìa mar mar VlS| - ir - w, - It, - I s w, - is, cres li cyf 1, - |n - iawn, 1. Id 1 11 cyf iawn ln d'.,il t a 0 - S .,S beith n,.,n'i r a 0 • beith 1 |l ìa, I r It ia, d'^d' a o - 1,1 beith f.Afr. : l n ìn pan :«t, s :s r fydd 1. pan j fydd :ttese,ll| - II se. :-.s f : yn :-.li mar li : :-.n :-.de mar - m - II, - Id - II, de :r cyfiawn. ta, :1| beith beith n,. - If ia, - It, - r ia, Ejî.t. ml df ml i.r - It - If |r beith beith 1 ls ia In d'.tld1 ia in ÎSj pan :d rall. pi : fydd d : :1 s : pan fydd s : - |n - It, - If - |8, dìm. :r yn :t, :f yn oyf. viii.—BMf 92.