Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CEEDDOE SOL-FFA. 17 ANTHEM GOFFADWRIAETHOL.* Doh G. 1, :d |t, :t, Mae 'nghyfeill - ion 1, :1, | se, :se, d :n | n :n Mae 'nghyfeill - ion li :li |n, :n, Wm. Bowlands, Morriston. wed 1. wed r. .r|d :t, i myn • ed ■ 1,11, :t, .f | n :n i myn - ed ,r, | 1, :se. n :-.r | d Draw yn llu d :-.t, |1, d :-.r | m Draw yn llu 1, :-.t,|d 1, oedd 1, oedd | o d lt, r :d It, o fy mlaen, se, :1| | se. n :n | n fy mlaen, :1> In, id :d lt, :t, Rhai fu'n myn'd trwy 1, :1, | se, :se, n :n | n :n Rhai fu'n myn'd trwy 1, :1, |n, :n. 1. :n If ddyffryn Bac - 1, :1, II, d :d |r ddyffryn Bac - 1, :1, H, :n 1, : ca :1, Gyd 1, ; :d n : ca :1, Gyd d : -.d |r a mi -.n, | S, .d |t, a mi -.1, |s, d.t, tua l,.f, n .r tua d,.r, 1, :se, |1, Sa - lem lân, n, ;n, | n, d :t, |d Sa - lem lân, n, :n, | 1, : ì i, Yn 1, 1, Yn 1, n :n dyffryn n, :n, n :n dyffryn n, :n. f :f |n :n tywyll, f, :f, gar - w, I n, :n, f :f |n :n tywyll, gar - w, fi :f, ln, :n, 1, :-.r ln Ffydd i'r lan 1, :-.fiH. d :-.t,|d Ffydd i'r lan f, :-.r, |1, - .n a'u -.1, -.d a'u -.1, n :re | n daliodd hwy ; s, :fe, | s, t, :t, |t, daliodd hwy; t, :t, 1 rii _ / |n :-.n I r Mae'r addew - 1, :-.s,|t, Id :-.d |f Mae'r addew - li :-.n, | s, :n id :d lawn t, : :n id :d lawn n : cres. -fe | n :n i minnau, -.1, | s, :s, -.re n :n mrnnau, d :d Pa'm yr ofn - -.t„l||l, 1, -.s ,f | n -r Pa'm yr ofn - -t, l^r a'm 1, am d :t, henaid 1, :se, n :r henaid n :n. II. mwy ? n, mwy ? II, * Er cof am Mr. Philipps, Felin Walton, Sir Benfro, oyf. vni.—Ehif 87.