Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UwMU/W (ff^ Y CERDDOR SOL-FFA. RHESTRWN YN CHWIM DAN Y LLUMAN, Geiriau gan y D. D. Mainwar™ Pareh. J. Ossian Davies. EHYFELGAN DDIEWESTOL, (Alaw Wyn). Doh D. Con Spirito. d' :d .,d | d .,r :n Mf 1 :- |s : s :s .,s | d' :pi' ,d'\ 1. Rhestrwn yn chwim dan y n :d .,d | d .,t, :d .,r llum - an— f :- |pi : Llum - an ardderch - og n :pi ,,pi | pi :s ei .,P1 f 2. Gyrwn trwy reiig - oedd y s :pi .,n I s :d' .,d' gel - yn, d1 :- |d' : Cwympwn holl fedd - won d' :d' „d' | s :s 7 i •,s \ 3. Sarnwn y Jug - gernaut d :d .,d | n .,r :d ,sd fath - ra f :- |d : Fil - oedd o fiod - au d :d .,d |d :d ein 1 .4 / t :- í : .d' Id1 :d .,d |d .,r :pi .,f 1 :- |s : fri ; Y r :— 1 : .n llum - an ga ddawnsio'n yr pi :d .,d | d .,t| :d .,r a - - wel, f : - | n : tir; A s :— | : .s phar - wrn i'r medd-wol fydd- s :n .,n | s :d' .,d' in - - oedd d1 :- |d' : gwlad, A S| :— i : .d lladd-wn y ddraig sydd yn d :d .,d ! n ,,r :d .,d di - - fa f :- |d : s :n .,n 1 f :t, .,t| d :..... |- : s .,d' :s .,pi | f .,pì :f .,s \ Uwch bftddrod Bacchus a'i n :d .,d | d :s, .,s. lu ! s, :-....... 1- : Chwifiwn ein ban - er fawr- ] pi :pi .,d | r „d :r .,n f Res - tru dan lum - an y s :s .,s | 1 :f .,f gwir ! n :— | — : Dyg ■ wn o bal - fau s :s ,,s | s :s i\ Cys - ur pob Jlan - erch a'i d :d .,d 1 f, :s, .,s. brad ; d :- !- : PJiuddwaed gwù'ion - iaid d :d .,d |d :f sy'n ] .,P1 / 1 :- |1 r' :r' .,r' | r1 :d' .,1 s :- |- : edd - - og— f :- |f : Ehuthrwn yn ddewr - wych i'r f :f .,f | f :f .,f gad, i'r gad ; r :r | r : bwyst - fil r' :- |r' : Feddwon hen Wal - ia heb 1 :1 „1 |1 :1 .,1 ball, heb ball. t :t |t : gwaedd - i r :- |r : Ar - nom i'w ym - lid o'n r :r .,r | r :r .,r tir, o'n tir, s :s, | s, : | cyf. yiii.—Enif 86.