Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-FFA. 73 O! BLENTYN YR HAF-DDYDD. Y geiriau gan H. Lewis, Porthdinorwig. CANIG. Doh G. AUegretto. M. 100 mf .d O! .s, .n O! V.d d :n.f | s :s.s blentyn yr hafddydd, yr s, :S|.d I t| :t|.t :d.d :r.r blentyn yr hafddydd, yr d :d.l| | s, :s,.s, i :1.1 | se ydwyt yn dlws, d :d.r | t, f :l.f |m ydwyt yn dlws, f, :f.r |n Yn -.d Gan Griffith Williams, Rhostryfan :m.m cres. :n.r|d :r .r m jwenu fel ang-el wrth! ym - yl fy nrws, 1 :d.d | t, :d.t|id :t,.t, 1 d -.mjm :s.s | s :s.f n :s .s | s Yn gwenu fel ang-el wrth; ym - yl fy nrws, -.d|d :d.d 1 r :d. s,! 1, :s,.s, 1 d D.t. -.sd1 x Cor- 1 -JS ( -.tn! í Cor- ] -.-,d / on - on - af t.t |d'.d':-.r di heddyw'n dy- s.s I 1 .m :- .s af r'.r' |d'.d':-.t di heddy w'n dy- s.s I fe.l:- .s m' im'.r' | d wysog fy ngardd s :s.s | S d1 :d'.f i n1 wysog fy ngardd d1 :d'.t Id' -.'n' , O! - ,S -.d1 , O! ~.ta f,G. m'.r' Id'.d'î-.tjl ;1.1 | s :-.d's \ ros - yn bach anwyl, ti ddenaist y bardd; Mae'r J s.s |m.m:-.f f :f.f | r :-.fd f d'.t |d'.s:-.s ros - yn bach anwyl, ti 1 :1.1 | t ddenaist y bardd .s | d ,d :- .r ir :r.r :-.in í rdd; Mae'r ] :-.fd s :m.r | d :d .m haul yn dy-hid - lo'i be- s, :S|.s, | s, :s,.s, m :d.r I m :m .s haul yn dy-hid - lo'i be- d :d.t, |d :d.d f.s |1 lyd-rau o'r nen, ,, d.d |d s.s |f rau o'r nen, r.n | f - . 11 d' : s. s | s . s Fel ! cawod o berlau -.r m :d.d Id.d -.f Fel - .r s :m.m j m .m cawod o berlau d :d.d |d.d - .s -.d - .n -.d fe :fe.fe | s harddu dy ben; 1. :l|.l, lt, r :r .r | r harddu dy ben; r :r .r | s, -.ta A'r -,d -,n A'r -,S| 1 :1.1 | s.d':-.t ll :1 .1 I s a - wel ysgafndroed sy'n fiw - sig i gyd, d :d .d | d .d :- .r n :d .d | d f :f .f |s.s:-.f a - wel ysgafndroed sy'n f, :f .f | m .m :- .r m :m .m | m fiw - sig i gyd, d .d.d |d :- ,n n : Wrth :-,ta. ddv - 1. : :- .s n : Wrth :-.d ddy - d : ............... /TN ba.se i 1 .1 :- .s fod a chusan, i r .r | d ,d :- .s, n .d \ n. n : - . r fod a chusan, i t,.t, |l,.l,:-.t, s :n .r | d an - gel ein bj^d. s, : s,.s, I s, :■■ :s .f | n an - gel ein byd. d :d.t, |d oyf. vii.~EMf 82.