Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^•^* Y CERDDOR SOL-FFA. 65 ARGLWYDD, PWY A DRIG YN DY BABELL? Salm xv. ANTHEM. Gan Johk Owen Wiluams, Pen-y-groes. Doh F. M. 72. mf : 1 : : 1 : : ,1 : : 1 : : 1 : : 1 : \ : 1 : / : 1 : : 1 : : 1 : n :— | n :— í :- |d :- d :s, |1, :t, d :- |r :- Ar - glwydd, \ d :— | d :— J Ar - glwydd, pwy a drig yn dy ba - beU, : l : : 1 : : 1 : : 1 : \ pwy : 1 : :t, |d :r : 1 : n :- |f .— yn dy s, :— | th :— Ar - glwydd, n :— | pi :— ba - bell, d :— |d :- g, :r, |n, :f, J pwy a drig v n :t, |d :r / a drig Ar - glwydd, pwy a drig : 1 : n :— |n :— n :s |d :r n .— |f :- \ yn -11. :- • r : Ar - glwydd, s, :— | s, :— ba - beU, 8 :— |s :— pwy a drig d :s, |1, :t, s :r |n :f yn dy J d :- |d :- í n :- |1 :- ( yn - % - Ar - glwydd, d :— Id :- ba - bëU, pwy a drig d :t, | 1, :s, yn dy d — jd :- / - |n :- : 1 : : 1 : : 1 : \ ba - bellî - |d :- : 1 : : 1 : : I : / .) - |s :- n :— |n :s f :-.f |n :r d :- |r :- í ba - beU? - |d :- pwy a bres - wyl - ia'n mynydd dy Banct - ] CYF . vn.—EMf 81