Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Avŵ \tv Y CERDDOR SOL-FFA. 57 MOR LLIOSOG YW DY WEITHREDOEDD.* ANTHEM GYNULLEIDFAOL. Doh G. M. 66. Llawn. Mor Mor Ar Ar gyf t, gyf on on If :d m - :d :d llî - :d s :— glwydd ! s : — s : — glwydd ! s :— : — oeth. : — t, : : — r : oeth. : — s, : 1 :s ydwy^ f :n ydwyt d :d " Un bach bach," sef Wm. Rowlands, Board School, Morriston. s : — :— : — yw :— r : ._ yw r : — I n :n dy weith — | n :n — | n :n dy weith — I n :n red red n :d oedd, O n :d n :d oedd, O n :d f :- llawn d : — 1 :- llawn f :- :s s : yw :s. ddae s, : :n yw :d ddae t, : M. 72. :-.r Cor- t, on :-.t : — Cor- s, on :-.r cor - de cor - 1. — :s — :s, — :r — :t, fe :-.fe | fe :fe flwyddyn a'th dda 1. :-.li|li :li :-.r :r flwyddyn a'th dda 1, :-.l,|r :r f :-.n on r :-.de 1 : — on r :-.n ìon t, ìon 8| fe o'th o'th 1. :s cor - :t,.d :s i. cor - :r .n :n.r t, a'th :M, :d.r s. a'th :d.t, Buddugol yn Nghystadleuaeth y Cerddor. oyp. vii.—Rhif 80.