Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

iM-cufi Y CERDDOR SOL-FFA. 41 MAE ANIAN WEDI DEFFRO'N AWR. Doh F. M. 92 dau guriad. :d Mae :n Mae :d an t, - :n lf :- ian wed - :d |t, :- :s |s ian wed :d |r deff BHAN-GAN. - ro'n deff ron :f Y geiriau a'r gerddoriaeth gan H. Daytes, (Pencerdd Maelor). d1 ;_ ;- :- ;- I- :- awr, :- :n mae :- :s an :- ":1 In :- :r j ian |1 :- :t ì awr, mae :- :d an 1, ;_ ian :t, wed Id :_ i j :r / wed d1 deff deff deff deff deff ■1 ro'n :f It :- :1 s : mae If :- |s :1 :t mae :s. an n : deff d' : awr, Is :- an 1, : - :fe | s - ro'n awr, - :d |t, - ro'n awr, - :r | r - ro'n awr, - =1, lii - ro'n awr, :s ian - :d' :- :s 1 :- : Ar ol :- :r r :- : :- :t 1 :- : Ar :- :s. ol f :- : lf wed |r ro'n |S wed |t, ian - If ei de | r - II deff awr, deff wed - :n I r - ro'n awr, - :- |r wed - :s I s - ro'n awr, - :- It, maith d :- :.t, maith n :- :r au Id au ld r :r wed - i - :r f :r wed - i f :- :- af 1, :- :- f :- :- oyf. vn. |r :- :- ol H, :- :- If :- :- ol It, :- :- —_thif 78. n :- :- 1 hûn, s, :- :- 1 n :- :- I Mn, d :- :- | - :- :s Ar - :- :n - :- :n Ar - :- :d 1 :- ol r :- - :- |f :- :- ei - :de |r :- :- maith j d :- :t, f 1 :- ol f :- - :- 11 :- :- ei - :n | r :- :- maith n :- :r /