Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y geiriau gan GWELLTYN GwYNFA. Y CERDDOR, SOL-FFA. YMGOM Y TYMORAU. CANIG i T. T. B. B. Alaw LltFìNwt. Doh EJZ. Andante. Haner Ctdgan. s s :- .n,f :s . Y Gau-af yn cwrdd wrth n n :- .d,r :n .n d :- .d,d:d .d Y Gau-af yn cwrdd wrth d d :- .d,d :d .d bryn, bryn, - .s :s .n,f Ar olysgwyd - .s :n.d,r - .n :d .d,d Ar ol ysgwyd - .n :d.d,d Uaw llaw d'.t,l :t :- .s d' .n' :- :d' r' :- .d' :^d',l fyned i ffwrdd, A'r s .s,fe:s :- ,n Gwanwyn s .d' :- ar :s ael, ar ael y :- .s :s ,,f n .r,r :r :- .d n .s : — :n :- .n :r .n,t. fyned i ffwrdd, A'r d .r,r :s, :- .d Gwanwyn d .d :- ar :d ael, ti ar ael y :- .d :s, .,S| :- .s :1 .f,s 1 :s :s d' :n' :- .f' heb ddigter na :- .n :f.r,n braw, Ym f :- :n an - erch a :d' :- .d' :- .d :d.f,n r :- :d :s :- .1 heb ddigter na :- .d :l,.r,d braw, Ym t, :- :d an - erch a :d :- .f :- .d' :1 .s,n| s ymanerch a wnaent, wnaent, d' :- .s :1 .s,n s :- .n :f.n,d wnaent, ymanerch a d :- .n :f .n,d t, wnaent, - .d :d .r,njrJ1n,f;s . ymanerch awnaentfelhyn: - .d :d .r,n!r .n,f:s . - .d :d .r,n ymanerch a - ,d :d.r,n r .n,f:s . wnaent fel hyn: r ,n,f:s . Ctdgan Llawn. Pp Andante con moto. A'i swn, n n A'i a'i :s swn, :— :n a'i ;— :n swn swn :s adl :n :1 iad :f :f iad :r 1 : di f : f : di f : - :f - :r - :1, - :f, cres. d'an - :s dde r : :s s, : d'an - :n adl :de dde s, : n :f - ffry'r de :r :t, ffry'r :s, oyf. vn.—Rhif 77. 1 :- :s \ meill ion ì f :- :n r t, :- :d í ineill ion } s, :— :d /