Skip to main content

Golygydd Lleoî—Mr. B iTS, 57 Clare Cyfarfodydd y Gcsuof. Y mab yr adeg wedi dod. unwaith yri rhagor i ddechreu ar waith y gaeaf, a dymunem alw sylw ein gilydd at y gwahanol gyfarfodydd fydd yn deehreu ym mis Hydref. Nos Lun, ar ol y cyfarfod gweddi, cynhelir dosbarth darllen y rhai mewii oed, dan ofal Mr. Ellis a Mr. David Jones, Cremlyn. Y mae y dosbarth hwn yn hen sefydìiad yn ein pìith, ac y mae y rhai sydd yn dod iddo yn gyson yn ei fawr werthfawrogi. Dymunoì iawn fyddai gweled llawer yn rhagor o'n hael- odau yn cymeryd mantais ar y cyfleustra gwerthfawr hwn i ychwanegu at eu gwybodaeth Ysgrythyrol. Dymunem apelio yn neilltuol at athrawon ac athrawesau y ddwy ysgol am fwy o gefnog- aetîi i'r J n. Fe gwyp' gennym feì eglwysi unrhyw gynllun i ddarparu rbai tiiag at fod yn athrawon yn ein \J< Sabothol. Nis gallwn feddwl am well cynllun ar gyfer y cyfryw na'r dosbarth hwn. Nid oes neb a ddilyna y dosbarth am dymor na fydd ganddynt syráad pur dda be' ddylai dosbarth fod. Dymunem iefyd apelio at lawer o bobi ieu ; sydd wedi Lo« i'n plith yn i ymuno ar unwaith â'r dosbarth ■ byddí nt trwy hynny yn dod i deimlo yn gartrefol yn ein plith. Y ewbl sydd jn angenrheidiol tuag at deimlo dyddordeb yn y dosbarth ydyw ìlafur gonest ar ei g; i 3r. Y maes llafur ydyw y Bregeth ar y Mynydd. Matthew v., vi., a viL Cynhelir dosbarth i rai rhwng 21 a 24 oed dan ofal Mr. Hugh Roberts a Mr. Lewis Roberts. Bydd y dosbarth hwn yn cyfarfod nos lau. Yn yr un maes llafur a'r dosbarth hynaf y byddant hwythau yn llafurio. Dymunol iawn fyddai gweled llawer yn rhagor o'n pobl ieuainc yn ymuno â'r dpsbarth hwn, a thrwy lafurio ar ei gyfer a pharii.au yn ffyddlon trwy y tymor, byddant yn sicr o fod ar eu mantais. Cynhelir trydydd dosbarth i'r rhai rhwng 16 ac 21 oed, nos Lun, dan ofal Mr. W. P. Jones a Mr. John Williams, Wadham B,oad. Hyderwn y bydd llawer o Iwyddiant ar y dosbarth hwn, ac y bydd ffrwyth eu Ilafur i'w weled yn yr arholiad blynyddol ar ddiwedd y tymor. Y Maes Llafur fycld Matt. i—v. Nos Wener, Hydref 4ydd, bydd y Gym~ cleithas Lenyddol yn deehreu ei thymor, pryd y traddodir anerchiad gan y Uywydd, y Parch. G. Ellis. Testyn : " Dr. Watson " (Ian Maclaren). Y mae y pwyllgor wedi trefnu rhaglen ragorol ar gyfer y tymor eleni. Y mae amrywiaeth y testynau yn cyfarfod â chwaeth pob dosbarth. Bydd yr ysgrifennydd, Mr. R. Yaughan Jon.es, yn falch o gael enwau lìawer o aelodau newydd i ymuno â'r gym- deithas. Cynhelir y cyfarío;"!yc:d bob nos Wener 37n ystod misoedd y p'aeaf. Dec.hb.etja y Band of Hope am y tymor nos Wener, Hydref yr lleg, am saith o'r gloch, ac erfynir ar i'r rhieni ofalu anfon y plant yno yr> brycllon a chyson ar hyd y tymor ; a dymun- oì iawn fycldai cael mwy o gydweithrediad i d.th cyfarfodydd, trwy ofalu fod y plant yn gwneud eu rhan tuagaf wneuthur y gwaith yn fuddiol a dyddorol trw^ ddysgu darnau dirwestol, &c, i'w badrodd. Fehydig mewii eymhariajeth sydd yn gwneud hyn. ì rhai syd i 3di ^a-. i feì gofalwyr ydynt Mr. J. Williams-a Mr. 1). M. Roberts ; Miss Ada M. Roberts a Mr. T. H. Parry gyda'r lantern ; Miss Ahce A. Roberts, Miss S. Aerona Griffith, a Mr. Evan M. Davi.es yn gyfeilyddion. Mr. Hugh R. Edwards yn ysgri.feri.nydd. Y mae jn llawen gennyrn hysbysu hefyd fod Mr. Thomas Parry yn addaw cynorthwyo fel ag y mae wedi arfer gwneud er's biynyddoedd. Hefyd, er mwyn creu ychwaneg o ddyddordeb a gweìla y cyfarfodydd, y rnae Pwyllgor wedi 'ei ddewis i gynorthwyo y gofalwyr, sef Miss Myfanwy Ellis, Mr. Robert Jones, Mr. Edward O. Jones, a Mr. John Williams, Wadham Road. Bydd yn dda gan y cyfeillion hyn groesawu i'r cyfarfodydd bawb ag sydd yn cymeryd dyddordeb yn y plant a'u gwaith. Eebyn hyn y mae y Daílen ar gyfer y Gymanfa Ganu wedi dod i law, yn cynnwys deuddeg o donau, un Salmdon, a thair o anthemau. Ei bris yw 2g., i'w gael gan Mr. Daniel Wilìiams (ieu.), Balliol Road. Hyderwn y bydd ein pobl ieuainc a phawb ag sydd yn teimlo dyddordeb yn y rhan hon, yn rhoddi eu cefogaeth a'u presenoldeb yn y cyfarfodydd canu ar nos Saboth i ymgyclnabyddu â'r daflen.