Skip to main content

Tri o £yfran jfewydd yn awr yn barod. 112 t.d., 8vo. Pris %/m Y IV. Llyfr yng Nghyfres " Y Porth Prydferth." 1111111111111111111 ii TY CAPEL Y eW|VI, Gan AIsrTHllOPOS. Portreadu y math ore o '' Dy Capel'' y gwyddai yr awdwr am dano ydyw neges yr ystori seml hon. ihiiii'iiii|i:i:iii'ii,iJi!!ii:ii|i::|i.i <ii i::i iii ■::■ !iiin::i!:i ii< i;ii:ìI! I'Ii:'i:!I.:ii:iiii:ii:ijii:1'II::imi.!Ii:|!IIì:iiii :■: ■':! ^n I'iili'ii^iiimii'.iiii^iii iìii.ìiii'ìi.im.iiiii.im.'Iì.i'.iimm.ii^ ii 72 t.d., 8vo., Amíen. Pris 4-Cb CYNLLUN MEWN CERDDORIAETH, Gan D. JtlSKII>IS9 Mus. Bac. (Cantab). II I I 1 ■ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I | M Plyg bach, 48 t.d., Amlen. Pris 3|JB GYNGHORION PWYSIGI BORL IEUAING, Gan GRAHAM GRIFFITH. ii 11 ii ii 1111111 ii '' Mae anwybodaeth a gau ddysgeidiaeth mewn perthynas â materion rhywogaeth [sex matíer/s) yn dinistrio cymaint heddyw ag erioed. Pan y bydd gwybodaeth yn nerth a gallu gwirioneddol, dyna'r pryd y mae gwybodaeth yn cael ei atal. Mae'r Pulpud a'r Wasg bron ya dawel ar y pynciau hyn, ac nid yw rhieni ein gwlad yn cyflawni ea dyledswyddau o hyírbrddi a chynghori. Mae materion o bwysigrwydd dirfawr yn cael eu cadw yn guddiedig a dirgelaidd, a phersonau cyfrifol yn para yn dawel a seíîur, tra mae miloedd o'n pobl ieuainc yn syrthio,—yn gorff, meddwl ac ysbrya. " Yn y llyfryn bychan hwn, fy nod yw dysgrifìo amryw olygiadan o'r mater yma, a gwneyd apêl difrifol am burdeb a glendid. Hefyd, dysgrifiaf arferion amheus y person di-egwyddor hwnnw a adnabyddir dan yr enw "hoedyn," neu "Jlirt;" a "•".uWaf eich sylw at yr arferion llygredig sy'n dilyn diffyg hunan-íywodraeth." —Dyfyniad o'r Rhagair, IHUGHES A'I FAB, CYHOEDPWYR, GWRECSAM,