Skip to main content

Pyf. /. PRIS GEÈNIOG Rhif 6. m- YPymwelyod Misni I I* (DARLUNIADOL.) UI " CYHOEDDIAD ANENWADOL. V -|^~ ATWASANAETH "^ YSCOLION SUL AC AELWYDYDD CYMRU. FA/ 4ÌW? FiV BAROD. ^l^c MEWN LLIAN, 144 0 DUDALENAU, MAINT, 6" X H" V- " Yno ]Vqwlad (jWYDDEL.' GAN J, M, EDWARDS, B.A. )§yda Warfuniau Tìhagorof. Cynhwysa Naw o Benodau,— I. Cychwyn. V. Amaethwr y Mynydd. II. Cyrhaedd. VI. Bwlch üunloe. III. Ynys Innisfallen. VII. Mynyddoedd IV. Qyda Lynnoedd Llynnoedd. Rillarney. VIII. Te a Hanes. IX. Sabboth yn Nublin. 4 t ARGREFFIR A CHYHOEDDIR GAN HUGHES A'I FAB, YN EU SWYDDFA "PRINCIPALITY PRE5S," OWRECSAM. MEWN AMLEN GBEF 56 O DUDALENAU, F'CAP 8vo., GWEITHIAU DRUMMOND DAN OLYGIAETH GWYNETH YAUGHAN. ẅ ? w Y* *J)dinas HEB YNDDI EM L." . WEDI EI GYFIEITHU GAN . ARTHUR HUGHES. Ysgolou Cymraeg, Coltcg Dewi Sant. * * CYNHWYSIAD,-"Mi a welais y Ddinas;" •• Ei weision Efa wasanaethant;" " A Theml niwehis ynddi."