Skip to main content

Cyi. VII. PRIS CEINIOG, Rhlf 11. WD YMWELYDD MlSfll I |* (DARLUNIADOL.) Ul * CYHOEDDIAD ANENWADOL. V ^|5|^ AT WASANAETH "^fífS^ YSC0L10N SULACAELWYDYDD CYMRU. : '■'■ls':\S'-< Y PRIFATHRAW DAVID R. HARRIS, M.A. [Darlun gan WicJcens, Bangor]. AROREFFIR A CMYHOEDDIR QAN HUOHES A'I FAB, YN EU SWtfDDFA "PRINCIPALITY PRESS " WREXHAM. TACHWEDD, 1909.