Skip to main content

Cyt. VII. PRiS OESNiOG Rhlf Si VD YMWELYDD MlSfll I |* (DARLUNIADOL.) UI ' CYHOEDDIAD ANENWADOL, V ^lgl^- AT WASANAETH ~ffÉfv^ YSCOLION SUL ACAELWYDYDD CYMRU. J.E.C.W. *■-. '■;>f":': ■■■•.■ ;ì!;íi íffípî-g i X'. ••• i í$ẁ? Y PRIFATHRAW W. EDWARDS, B.A., D.D. AROREFFIR A CHYHOEDDIR QAN HUÜHES A'l FAB, YN KU SWVDDFA "PRINCIPALITY PRESS " WREXHAM. MEDI, 1909.