Skip to main content

Cvf. ííl. PRiS CEiNéOG RnifSt. r<!i%; VR YMWelydd Mf I | * (DARLUNIADOL.) " CYHOEDDIAD ANENWADOL, ^%|l$&- ATWASANAETH f|Ijffŵ^ YSCOLION SUL AC AELWYDYDD CYMRU. Crown 8vo., Llian Hardd, Llythrenau Aur, Llythyren Fras, Ar Bapur Trwchus, 1/6 6or$eaa 136 o Dudalenau, Plyg Newydd, &k 4t 6ra$: LLAWLYFR MYFYRDOD A GWEDDI. DÌallwn fod angen 711 cael ei deimlo gan lawer o'r rhai:sydd yn cael eu dwyn at Grist ac'ät grefydd, drwy yr Adfywiad behdithlawn presen- V nol,'am gyfarwyddyd gyda golwg , , ar y modd i drefnu.eu materion •'•' mewn gweddi gerbron Gorsedd G-ras. Parotowyd y Llawlyf r bych - an hwn gyda'r amcan i gyfarfod, i ryw fesur, yr angen hwn. "Llyír i'r Amserau yn ddiameu, yn ateb yn union rai o anghenion mawr y dỳddiau hyn." *. . '"'—G-oleuad. y Ddìnas beb pnddì Detnl: »an 7 puoffesw* dhummond. ;JíW|d1rveJ öyshreigio gan Arthue, Hughes. Pris 6ch. 6U)anU)Pn BjMpa al OaeíîrOad: Y Cyftnod rhwng 15eg a 25ain > "' oed. Ei bwys a'i berygl. Gan y Parch John Hughes, M.A., Lerpwl. Argraffiad Newydd Diwygiedig. 6ch. V$l?rpa GlUCÜClÌ : Gan y Proff. J. Puleston Jones, M.A. Amlen, 6ch. Mae y galwad mawr am hwn yn profì ei werth. 3>$arptDprau pr fien Destament: %nI.pp„ffDT'^IX,6ch!' "Llyfr yn Hawn meddwl. yn cael ei reoleiddio gan wybodaeth o'r pwnc; pwnc nad oes ond ychydig gymwys i ymgymeryd a i drin, a llai fyth a all ei osod allan mor eglur ac eoín a'r Doctor dysgedig." ARdREFFIR A CHYHOEDDIR QAN HUGHES A'I FAB YN Eü SWYDDFA, «'PRINCIPALITY PRES5," WREXHAM. flddewìdìon 6ra$: CYmhorth mewn CyfYnéder. DETHOLIAD 0 YSGRYTHYRAU CYfADDAS AT WASANAETH CREFYDDWYR IEUAINC. GAN Y íarch, DAYID JONES, LiverpooI. " Gwelsoni gassliadau cyffelyb o'r blaen, ond nid yn rhagori ar hwn mewn teilyngdod." — Y Lluwrn.