Skip to main content

Cyf. III. PRIS CEINÍOG rAJV&> Rhii 7. YHWELYDD (DARLUNIADOL.) CYHOEDDIAD ANENWADOL, ^IB|,1" ATWASANAETH ||^f^ YSCOLION SULACAELWYDYDD CYMRU. YN Y WASG. YN BAROD TUA DIWEDD Y MIS CROWN 8vo., i'i!lllllHI'lmill"|l,illllli"|i'illlll'"f'llllli"|i,iil|lnv'|i'iii|||i"|ni||jii"fni|||iiM|i„ LLYTHYREN NEWYDD, 120 O DDALENNAU,! <:■ GYDA 19 O DDARLUNmU RHAGOROL. ^- ____11, i M M11. < i >, 111111111 >. ■ 1111111.11,. n i n 11. r) ■, < i m ! i:. 11.. 11' 11 • 11 u, i m r m , 11, ■ 11 n 11 ■. 11.. 111111 i. n.«11 n 11_______ 'ÿr fien Düoctor/ GAN Y Parch. JOHN WAT80N, M.A., D.D., (IAN MACLAREN), . . WEDI EI GYMREIGIO GAN . . ^^ 7?. H. JOISTES* AROREFFIR A CHYHOEDDIR OAN HUGHES A'I FAB, YN EU SWYDDFA, " PRINCIPALITY PRESS " WREXHAM. RHWYMIAD HARDD,