Skip to main content

Cyf. III, PRIS CEINIOG Rhit 5. DyMWELYDD |* (DARLUNIADOL.) CYHOEDDIAD ANENWADOL, ^%Sf& ■ AT WASANAETH f'f |f f 4^ YSCOLION SULACAELWYDYDD CYMRU. OHERWYDD LLWYDDIANT EITHRIADOL TONAU TELYN Y DIWYGIAD, yr ydym yn rhoddi YCHWANEGËAD o Wyth o Hen Donau Hwyliog. Bydd y Tonau yn awr yn gwneyd 40 t.d.; ond er yir ychwanegiad hwn ni bydd codiad yn y pris. 40 t.d., Sol-ffa a Geiriau, 2g. Copiau Unigol drwy y post, 2Jg. Gan y bydd llawer eisoes wedi prynnu yr argraffiad blaenorol o 32 t.d. yn dymuno èael yr " Ychwanegiad " hefyd, gallent ei gael ar wahan am |c.; drwy y post, lc. Conau Poblogaìdd, Y Ddau Nodiant ar yr un copi, geiriau Cymraeg a Saesneg, lc. yr un ; Copiau Unigol, gyda'r post, l|c. Y mae y rhai hyn yn awr yu barod,— Geiriau. esu, Cyfaill f'enaîd cu. O Fryniau Caersalem ceir gweled. ' Duw mawr y rhyfeddodau maith. * " Mae angylion nef ÿn canu. " Dyma gariad fel y moroedd. " Ni fuasai gennyf obaith. ToNATT. ABERYSTWYTH CRUGYBAR HUDDERSFIELD HYFRYDOL CWYNFAN PRYDAIN BRYNIAU CASSIA YCHWANEGIR AT Y RHESTR O DRO 1 DRO ARGREFFIR A CHYHOEDDIR GAN HUGHES A'I FAB, YN EU SWYDDFA, " PRINCIPALITY PRES5," WREXHAM.