Skip to main content

r Gyfm III m PRIS CEINIOG fi\ Rhif 2. '■:WU YdWELYDD (DARLUNIADOL.) CYHOEDDiAD ANENWADOL, ^^Sf"!' ATWASANAETH ^f^ff^ YSCOÜON SULACAELWYDYDD CYMRU. TONAU, &c. CYFAMSEROL. SWN Y JUWBILI ~u GANIADAU Y DIWYGIAD: Gan y Parch. John Roberts (Ieuan Gwyllt). Solffa fft/d't geiriau, Byrddau Llian, 2/- ; Llian Ystwyth, 1/6, neu mewn Chwech <> Eanau 3c. yr un. Geiriau unig, Llian 6ch., Amlen 3c. Mae y galwadau mawr a diball o bob cwr o'r wlad am y Casgliad rhagorol hwn yn brawf digonol fod Ieuan Gwyllt wedi mynd i lygad y ffynnon i sicrhau yr hyn a ddiwallai syched y bobl am ganeuon teilwng a chyfaddas at anghenion y Diwygiad. Y Caniedydd Americanaidd: Yncynnwysse J o Uonau yn y Solffa gyda phenillioiì. 96 t.d. Pedair Rhan 2g. yr un, neu yr oll mewn Llian, 1/-. Ymhlith nifer o donau da ceir '' Dychweliad yr Afradlon," " Mae'r Udgorn yn galw," " Mae amser gwych i ddyfod," "Bydd dawel yn dy dywydd," " Yno bydd canu," &c. Hymnau a Thonau yr Ysgol Sabbothol: Gan Elkazar Roberts. 144 t.d. Llian 1/6, Amlen 1/- neu 6 Rhan 2g. yr un, Solffa a geiriau. Geiriau yn unig, Amlen 3c. Un o'r casgliadau goreu a mwyaf poblogaidd i Blant. "Aberystwyth," y dôn &rt11 Dr- JosePn Fafry. J J gyda'r geiriau " Iesu, Cyfaill f'enaid cu," yn Gymraeg a Saesneg. Hen Nodiant a Solffa, ar gerdyn lg., trwy'r post l^g. "CrUí!vbar " ^1' ^eu ^law adnabyddus, H. N. a ^ ' Solffa, gyda'r geiriau " O F Caersalem," &c, yn Gymraeg ;i Saesneg. Ar Gerdyn lg., trwy'r post l|g. Emynau o Lyfrau y gwahanol Enwadau, o " Swn y o uwbili,'' ac oddiar Gof Gwerin Cymru. Pris íc. Telyn y Diwygiad: ac oddiar Gof Gwerin Cyn Tonau y Diwygiad: piì AROREFFIR A CHYHOEDDIR OAN HUOHES A'I FAB, YN EU SWYDDFA, "PRINCIPALITY PRES5," WREXHAM. í ryniau