Skip to main content

LLAIS RHYDDID Gslcbgrawn /iDísol Eglwps IRpfcò e Cv?mrs. DAN OLYGIAETH Y Parch. W. 0. JONES, B.A. CYFROL L—1902—3. LERPWL: ARGRAPHWYD GAN I. FOULKES, 8, PARADISE STREET.