Skip to main content

Cyî. VIII. Rhiî. 5. Awst, 1909. Pris lc. DAN OLYGIAETH Y Parchn. W. O. JONES, B.A., a W. A. LEWIS. LLAIS RHYDDID CYLCHGRAWN MISOL Eglwys Rydd y Cymry. =O^MD= CYNWYSIAD: Pechod yng Ngoleuni'r Beibl a Chydwybod, gan y Parch. W. O. Jones, B.A. Epistol Cyntaf Ioan, gan y Parch. Daniel Hughes Angen Cymru: Mamau wedi eu Sancteiddio. Son am Lyfrau. Nodiadau Misol. Congl y Plant. B arddoniaet h. • ì =0^yO= [\s^_3j^ Lcrpwl: ^^^J ) V / vjl Cyhoeddir gan Gwmni "Llais Rhyddid," 23 Rockfield Road. (( \.^y