Skip to main content

<¥ Cyf. VIII. fthif. 1. . Ebrill, 190». Rris lc. DÁN OLYGIAETH Y Parchn. W. O. JONES, B.A., a W. A. LEWIS. LLAIS RHYDDID CYLCHGRAWN MISOL Eglwys Rydd y Cymry. =0^0: CYNWYSIAD: Y Ddiweddar Mrs. Captain Evan Davies (gyda darlun}^ Blodeuyn y Cymry. Epistol Cyntaf Ioan, gan y Parch. Daniel Hughes. Pechod, gan y Parch. W. O. Jones, B.A. Son am Lyîrau. Nodiadau Misol. Congl y Plant. Barddoniaeth. =0-CvO= Lerpwl: Cyhoeddir gan Gwmni " Llais Rhyddid," 2$ Roclcfield Road. i . i' 'i'j.i.i./.;ŵi.' ' ' ; '" . .' i------------------------------------------------------------------