Skip to main content

lílais Rhyddid. Cyf. VIII.] MEHEFIN, 1909. [Rhiî 5. Y Parch. D. Gwynîryn Jones. TrbülIODD Gwynfryn y chwe blynedd cyntaf o'i einioes ym mhentref tawel a hyfryd Bryncrug, ger Towyn, Meirionnydd. Oddi yno symudodd gyda'i rieni i ddyffryn prysur a phoblog Rhondda. Yn bur gynnar yn ei fywyd disgynnodd i'r pwll glo i ennill ei fywoliaeth, a bu yn gweithio fel mwnwr am beth amser. Ymddengys mai ym Mhenygraig yr anturiodd gyntaf i siarad yn gyhoeddue, a hynny ar gymhelliad y Parch. Thomas Jones, gweinidog gyda'r Wesleaid, yr hwn sydd yn awr yn llafurio yn Nhreorci a'r cylch. Yn y dref