Skip to main content

lílais Rbyddid. Cyf. VIII.] MAI, 1909. [Rhiî 2. Mr. Davíd Lloyd Jones (Ysgriîennydd y Pwyllgor Canolog, 1909). Enw nodedig o dlws a soniarus yw yr uchod yng ngolwg ac yng nghlyw miloedd o Gymry. Wrth ei ysgrifennu, daw iâs o hiraeth drosom pan gofiwn fod un gwr a adnabyddid wrtho—y gwr, yn anad pawb arall, roddodd fiwsig ynddo, ac a'i coronodd â harddwch ac anrhydedd—" wedi mynd o blith y byw " ers peth" amser bellach ; ond anodd ydyw i neb gafodd y fraint o weled a chlywed y pregethwr enwog ac anwyl o Landinam yn