Skip to main content

lílais Rhyddid* Cyf. VI.] GORFFENNAF, 1907. [Rhif 4. Parch. Thomas Jones, Birkenhead. Y MAE gennym y pleser y mis hwn 0 gyflwyno i ddarllenwyr y Llais ddarlun o'r Parch. Thomas Jones, gweinidog newydd yr Egìwys Rydd yn Birkenhead. Y mae iddo ef hanes hefyd, ond mor aml-ochrog fel nas gellir yma ond rhoddi braslinell fer. Ganw.^d ef yn Llanuwchllyn, yn y flwyddyn 1859. Hannai ei dad ò gyff Methodistaidd, ond ychydig cyn ei farwolaeth gadawod<l y cyfundeb hwnnw ac ymunodd â'r Bedyddwyr. Yr oedd ei fam yn hynnd am ei chôf i\"\ gwyboclaeth Feiblaidd. Bu farw y tad pan oedd gwrthrych ysylwadau hyn oddeutu pump oed ; ond fe ail-briododd ei fam à Robert ^Yilliams, Llanuwch- llyn, tad y Parchn. David Williams (gynt o Langollen), a George