Skip to main content

ciais Rbpaaid. Cyf. nij MEDI, 1904. [Hhif. 6 1, >■•"' ■'•■',' •' ; •• • >': :'».. * K& '9 i-■& '"'•■■•"■ F -"V " ■&#'/ 1 -^ V.".'; •" k; i#^ 1 ^^H ^^MMj^fl îiJ Mr. W. A. Lewis. Bü genym dri o lywyddion ar y Pwyllgor Canolog—un am bob blwyddyn o'i hanes; ond un ysgrifenydd gafwyd er cychwyniad yr achos, sef Mr W.* A.- Lewis. Diamheu y bydd yn dda gan ein caredigion gael darlun ohono ; y mae yn Hawn deilyngu yr anrhydedd. Yn wir, nid oes angen darlun, neu, o leiaf, yr enw o dan y darlun, oherwydd gŵyr pawb am W. A. Lewis; y mae yn enw cyffredin ar aelwydydd aelodau yr Eglwys Rydd. Ganwyd Mr. Lewis mewn pentref bychan o'r enw Banc y Darren, yn mhlwyf Llanbadarn Fawr, tua phedair milldir o orsaf Bow Street, a saith milldir o Aberystwyth. Derbyniwyd ef yn gyflawn aelod, yn 13eg oed, yn Nghapel Madog, Dosbarth Penllwyn (M.C.), a bu yn flfyddlawn i'r achos yno er yu bientyn,