Skip to main content

Cyf. III.] Claìs Rbpddìd. GORPHENAF 1904. [Rhif. 4 Mr. Rowland J. Williams. Yn mhlith Cymry Lerpwl nid oes neb uwch ei barch na'r gŵr hynaws y gwelir ei ddarlun uchod, Mr. R. J. Wiiliams, Bootle. Mewn cylchoedd crefyddol a masnachol yn Lerpwl, nid oes odid neb mwy adnabyddus nac «redi enill iddo ei hun safle mwy rhagorol nag efe. Y mae yn un o sefydlwyr yr Eglwys Rydd, a'i fywyd hardd a'i feddwl goleu yn addurn i'r cyfundeb newydd. Ganwyd Mr. Williams ar y 25ain o flydref, 1857, yn Ah», Pwllheli. Y mae yn un o ddeg o feibion i'r diweddar Mr. Johu Herbert Williams. Yn Gorphenaf 1873, dechreuodd ddysgu yr alwedigaeth o fasnachwr coed. Yn 1883, ymunodd gyda chyfaill i ddechreu masnachu mewn coed ar eu cyfrifoldeb eu hunain, wrth yr enwau Williams a Davies. Profodd y fasnach