Skip to main content

Claìs Rbpddìd. Gyf. III] EBRILL 1904. [Rhif. 1 Y Parch. Lewis Hughes. Bydd yn dda gan laweroedd, yn ddiau, weled darlun o'r Parch. Lewis Hughes—y gweinidog cyntaf a ordeiniwyd gan Eglwys Rydd y Cymry. Dyddorol hefyd i'n darllenwyr f'ydd y byw- graphiad byr a ganlyn ohono:—Ganwyd ef yn Nghaergybi ar y 23ain o Ionawr, 18G9, ac efe yw'r mab ieuengaf o wyth o blant i Bichard a'r ddiweddar Judith Hughes. Addysgwyd ef yn ysgolion ei dref enedigol a Chaerdydd ; a bu dan hyfforddiant preifat hefyd gyda'r anican o fyned i Goleg y Bala fel myfyriwr