^.f"»È-^ ::. .... :;y VFè »0« 4.-i'-Ji v; v ■; -' ì ì\ H/M, '*>■$'.!• " ■ , I tÿ$ " ì " > i <• " Llawèr a gynni\fréirîánt, A Grwybodaeíh a amlheir U JlilIIF» :'~-':".;"^^J.r. Ẃ43 ■■••5ẅ*.q f/*-) .-V G§3íögsS5 uiíl ; '„- , • : . >; • i ;■ °ém '..O' ;l» %% !■■ ■.'.;■> ... ... 2» 8S*'" ..-"; ..' 'íplll 5 • o-m$ GORPHENHAF, Î847, sfFlî mreníjititart?) i îiíi pììì ofr j&pîi fjẅn*—ffîrtót. TRAÈTHODAU. Cofiant .Mrs, Jones, Tredegar............ 193 Y Gaethfasnach........................ 194 AMRYWIAETH. Hanes hynod am Mrs. Toöley.......... lOö Echryslonderau rhyfel.................. 199 Anniweirdöb............................ 201 Ymddygiad anweddus.................. 201 Nodiadau ar Rlmf. 10. 3 ................ 202 Ysgol Athraw'ol Aberhonddu............ 202 Hanea Mr. R, Howell.................. 204 ADOLYGIAD Y WASG. Cribddoiliaeth a Thwyll Masnachol...... 205 ATEBiÜN Ä GOFYNIADAU. Ateb i Ofyniad Gulielmus.............. 206 I Autom.atb.es .................... 206 1 JaCobus ........................ 2ör Adnodau heb A ........................ 207 At y Parch. D, Hughes, Trelech ........ 208 Gofyniad Rhys y Cobler ................ 208 Dewi ab Howel üda .......... 20S At y Parch. J. Lewis, Henllan .......... 208 BARDÜONIAETH. Englyiiion i Adgofio'r Meddwyn ........ 209 Marwnad y Parch. D. Griffiths, Castell- 2C9 nedd ................................ 210 Y Cristion wrth y Bedd ................ 210 Bedd argraiî'........................... 210 CYHHWYSIAB. Tu. dal. Tu. dal. Y BYI) CÍIEFYDDOL A MOESOL. Cymanfa Mynwy ...................... 211 Lledaeniad Gwýbodaeth Gristionogoi yn CAERFYRDDIN: WYD GAN JOSIAH THOMAS JONES. ' .1 <■:..:■, mhlith yr luddewoji.................. 212 Y Bibl Gymdeithas .................... 212 C yman fa M örgán w»' .................... 213 Ysgol Sabbothol Yictoriá, Mynwy ...... 214 Ysgol y Rock .......................... 214 Y BYD DINASAlDÖi Ty yr Arclwyddi ...................... 214 Ty y Cyfí'rsdin........................... 215 HANESION TRAMÜR Americaa Mexico........................ 219 H A N ESIO N G W LA D 0 L. Damwain ddychrynllyd................ 250 Dygwyddind galarus.................... 220 Amgylchiadau galarus .,.....■■.......... 221 Ymddygiad 'canmoladwŷ................ 221 Casgiiadau ('enadoí Morganwg........,. 222 Amsersoedd BrawdHsoedd Cymru...... 223 Llysoedd y Mefhda! wyr ............... 223 lwenldon a'i Nèwáÿn.................... 223 Esgoriadau............................ 223 PltlODASAl!............................ 223 Marwomethau........................ 223 .-■'î'.-í . ẄJl élä V J-i', ife l ,' :, > •mp) fü %¥& '-- 1) -. ■ ;'('HN10G.^S m:m .i.Ä;,.'ẅsíi«, - "' ■; \J:m&. '■:■:■:■ -Ì