Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ClTF. V. Bhif. £4. " Llawer a gynnìweîrîant, A Gwybodaeth. a amlheir*" Y DRYSORFA GYMTILLEIDFAOL, MEHEBIN, 1847. d?% mxm%ixtUtt§ i niìs î?uj o'rfcitò ÀtotU—<&tUU CTSfNNWYSIAD. Tu. dal. TRAËTfìODAÜ. Diẃýái-wydd yr Hwsmon.............. 161 Dychweliad yr luddewon, &c........... 161 Dylanwad rhyfel aí y gehadaeth........ 165 Y (Jaethfasnacli........................ Ì67 AMRYWÎAETH. Yddafâd ...;.....ì.......ì.ì..üí..... Î69 Sylwad ar fyWyd dyh ác ânìfail ......;. ÌTÖ Ithagluniuetli ddwyfol.................. 17% Dameg ddwyreiniol.................... 172 Cyfarfod AbergwiÙ.................... 173 Caledi y wlad.......................... 173 Horeb, Ceredigion...................... 175 lesu yn wylo dros y ddinas.............. 170 Addysg Çymru...,...................... 176 ADOLYGtAD. Traëthaẃd ar ddirwest .....;.. j....... 177 Yr enaid lieb ẃybodaeth .;.............. 178 , Geiriadur Cynìráég ä Saeâriê'g.....;;..... 179 Darlithiäu J. Todd...................... 179 Pwysi Myrí............................ 179 ATEÖION A GOFYNIADAÜ.j Ateb i Ofyniad Dafydd Cwmifor .... Atebion i Ofyniadaü Un o Blant yr Ysgol E. Thomas..............í ....... B. ab Gwilym . Ioan Glanllyfni Tu. Gofynìad at Mr. Idwaì .................. Mr. Automathes, &c............. BARDDONIAETH. Deugain mlÿhedd yn ol...............> ■ • Godidawgrwydd Criâi............ t..... Rhagoriaeth Duwioldeb.................. Y Gog.................t................ Beddfy Nhäd ..,.....;.............t... Dymühiad wrtíi îyned i gysgu'r nös .... Englyn i'í Drysorfa ......,........-.:■. Y GENADIAETH. Y Gehadîaetu........................ Cyfarföd raawr y Gýmdeifhas .......... Casgliadau Cenadol.................. Ty yr Arglwyddi «..................■ > • Ty y Cyflfredin........................ HANESION GWLADOL. Effeitliiau dinystriol burum.............. Cyfri'fon yr Annibynwÿr................ Marwolaeth Atgl. Raglaw yr Iwerddon.. Y tymor a'r cnydau, &c................. Deheudìr Cymru Neẃydd.............. Me&ico................................ ESGORIÁDÁÜ .......... i t................ Priodasau ............................ MarwolìbthaB ..,,.....;.............. Manio.n.........;...,,.......(,.. ..... dal. 1S1 182 182 ^fg 183 mâ 184 gu 184 JŴJ 184 g$|í Ì84 Wjk 185 Jgp z • 187 ®ka i88 m 109 Wä» 190 M$ 190 m ìoi +m •lai 4^ 191 fflt 192 Sffi 192 Wl& 192 192 CAEËÎYRDDIN: ÀllGRAFFWYD GAN JOSTAH THöMAS JONES.