HHIF. "Llawer a gynhiweiriant, A Gwybodaeth a amlheir." IIGYNNIILLEI Tu. dal. TRAETHODAU. Cofiant Mrs. Jones, Drysgolgoch.......... 33 Pregeth ar Barn. 8. 20 .................. 36 Paham y dylem geisio Iechydwriaeth yr Iuddewon .......................... 39 Byr Draethawd ar Lysieuaeth............ 40 Eto ary Diluw ...;...................... 42 AMRYWIAETH. Addy Ggiacth ............................ 44 Anerchiad at y Cymry ............;..... 45 Dull hynod o weinyddu cosp............ 46 ADOLYGIAD Y WASG. Y Drych Cywir, &c..................... 47 Almanac J.T. Jones, am 1847.......*.... 48 GOFYNIADAU AC ATEBION. Ateb i Ofyniad D. Williams, Rhosycaerau 48 Eiddil Awst.............. 49 íoan GlanTaf............ 49 At y Parch. D. Evans, Penygraig ........ 40 H. Jones, Caerfyrddin ...... 49 D. Mathias, Elim............ 50 At Mr. William Evans, Llanboidy........ 50 At awdwr Traethawd ar y Degwm ...... 50 GOFYNIADAU.......................... 49 DYCHYMYGION........................ 50 BARDDONIAETH. Coffadwriaeth am Mr. Thomas James .... 51 Marwolaeth Syr Charles Morgan ........ 51 Rhagoriaeth yr Ysgol Sabbothol.......... 51 Fy Nhad..............-----.............. 51 CHWEFROR, 1847 ffî$ mvtnf)inisitt§ i niìí »to oỳv ûgìr ^Uîn,—<&tl$% CYNSÎWYSIAD. Dau englyn i'r flwyddyn newydd ........ 52 Emyn ar íwyddiant yr efengyl .......... 52 Bedd-argraff ar fedd plentyn ............ 52 Y BYD CREFYDDOL A MOESOL. Cymanfa yr Ysgol Sabbothol yn Dowlais.. 52 Cyfarfod Misol ...,,..................... 52 Heol Awst Caerfyrddijsaiii».....• <......... 52 Y GËNADIAETH. Ffrainc.................................. 53 Sens ................................. 53 China .................................. 54 Belgaum.................,.............. 55 Mysore.................................. 55 Ynysoedd Mor y Deau .................. 56 Deheubarth Affrica........................56 Y BYD DINASAIDD. Toll y Myglys............................ 56 Dechreu y Flwyddyn 1847................. 59 Y Cyllidiau.............................. 60 Y Senedd Ymerodrol.................... 60 Araeth y Frenhines...................... 61 Agoriad y Porthladdoedd................. 61 HANESION GWLADOL. p(uod.ìs,vu ..............................62 Mahwoialtiuu........................ 62 Manion................................ 63 HANESION TRAMOR. Awstrià........,......................... 64 Yr Unol Daleithiau........,............. 64 Tir Groeg............................... 64 Y'spaen ................................ 64 Portugal................................ 64