Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

&u-tx^« '#$& /c£-0~jrfá d/Ÿ^'l^ €tf. IV. IHIF. 40. " Llawer a gynniweiriant, A Gwybodaeth a amlheir.' Énŵ» Y DRYSORFA GYMÜLLEIDFAOL, HYDREF, 1846. dF$ mren^ittiaítí i tttìr gto o't: í>£îí !)tott*—(Ertsit* CYNSTWYSIAD. Tu. dal. Hanes Eglwys y Groeswen.............. 289 Argraffyddiaeth ........................ 294 Nodiadau ar y Corff Dynol.............. 296 AMRYWIAETH. Marwnad Mr. Griffiths, Castellnedd .... 298 Synagogau, &c......................... 300 Yr adbrawf milwraidd.................. 302 Geiriau Cymreig...................;.... 301 ADOLYGIAD Y WASG. YTrâethodydd ........................ 304 Esboniad ar y Testament Newydd...... 306 GOFYNIADAU AC ATÈBION. Ateb i ofyniad Ieuan.................... 307 Ateb i ddychymyg leuan, Ponthirwen .. 308 Dehongliad i ddychymyg George Davies 308 GOFYNIADAU........................ 308 Dychymyg.............................. 309 BARDDONIAETH. Cartref heb Fam....."................... 309 Cyfarchiad dwys i bechaduriaid ........ 309 Englyn i Afon Teifi, yn mro Emlyn .... 310 Ehglyn i'r Llwynog'.................... 310 Pennillion oddiar ben craig].............. 310 Englynion coffadwriaethol am Mrs. Ste- phenson............................ 310 YGwyrit.............................. 310 Y BYÜ CREFYDDOL A MOESOL. Ail agoriad Capel Heol Awst, Caerfyrddin 311 Cwrdd Chwarteröl Mynwy.............. 311 Cyfarfod Chwarterol Brycheiriiög ...... 311 Urddiad................................ 312 Y BYD DINASAIDD. | Y Senedd ddiweddaf___................ 312 Trefaidaeth y tìwyddyn ...............„ 313 Y cynhanaf a marchnad yr yd.......■.. s 315 Y fyddin a'r fflangell.................... 316 HANESION GWLADOL. Dygwyddiad arswydus.................. 3l9 Holiad Ysgöl Ffrwdyfal................ 319 Haelioni Mr. Griffiths, Glandwr .......V 319 Tiriogaeth Oregon.............;........ 319 EsGORIADAU............................ 320 Priodasau............................ 320 Marwolaetíuu........................ 320 MANION. Y Cwacers.............................. 320 Newfounland.......................... 320 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD GAN JOSIAH THOMAS JONES.