'l/laicer a gyaniweiriant, a Gwybodaeth a amlheir* Rîiif 9C] RHAGFYR, 1850. [Cyf. VIII. FFYDD YN NGHRIST. Parhadò tudal.315. III. Rhagoroldeiì a Gwertiifawrogrwydd Ffydd.—Ÿ mae yn werthfawr, 2 Pedr. i. 1 ; ffrwyth yr Ysbryd ydyw, Gal. v. 22; y mne yn ddawn a gwaith rhagoiol Duw, Ioan vi. 29; yn effaith gweithrediad nerth yr OHalluog, Eph i. 19; yn arwydd o garind ymfoddlongar yr Argìwydd—ffydd etholedigion Duw ydyw, Tit. i. 1 ; ffydd achubol a chyfiawnhaol. 1. Dyma unig amod y cyfamod gras a bywyd ; Cied, a chadwedig fyddi. 2. Dyma sydd yn ein hnno h Christ, Eph. iii. 17. Crist yw y fedd- yginiaeíh fawr, a ffydd y cyfrwng mawr. 3. Y mae yn ein dwyn i berthynas agos â Duw, Ioan i. 12. Dyma offeryn ein cyfiawnhad, Act. xiii. 33; Riiuf. iii. 22—28; a rv. 3—5, 16, 52,24; a v. 1—5. Dyma'r gras ág sydd yn dadleu â Duw, ac yn honi eyflawniad ei air, yn yr hwn y parodd i ni obeitiiio, Gen, xxxii. 12 ; ac yn ihoddi i Dduw ogoniant yn ngwaith raawr iachawdwriaeth trwy Gyfryngwr. Ffydd sydd yn cadw byvvyd yn yr enaid, Gal. ii. 20 ; yn santeiddio a phuro y gaion, Act. xv. 9; trwyddi yrydym yn gorchfyçu pechod, y diafol, a'r hyd,Ioan v, 4. Trwy hon yr ydyrn yn cael yr holl ddaioni yr ydyra yn sefyll mewn angen o hono, canys Duw a ddywedodd ■—'' Yn ol eieh ffydd bydded i chwi,' Mat. ix. 29. Y mae hon yn caiio ymaith gyda hi ddaioni a bendithion annhraethol o ordinhadau ty Dduw : trwyddi yr ydym yn cael cymundeb â Christ, ac os bydd y gnir a glywir yn ddieffaith dda, hyny fydd oblegid ab- senoldeb ffydd, Heb. iv. 2. Y inae yn ein dyddanu mewti trallodion, dan gymylau, niwl, a thywyllwch, Job xiii. 15; Ilab. ii. 4. Trwy ffydd yr ydyra yn sefyll, byw, a rhodio; ac rnewn fí'ydd boed i ni farw. Nid anrnhriodol fydd i ni sylwi yn—IV. Ar Raddau Ffydd—Y mae ychydig ffydd, a ffydd fawr. Yn gyntaf, Ffydd Fechan. 1. Gall ffydd fechan dderbyn Crist. Gall ílaw wan gylymu cwîwm priodas, yn gystal ag un gref; gaìlasai llygad wan weìed y sarff bres. Ni wnaeth y wraig yn yr Efen^yl ond cyffwrdd a Christ, eto derbyniodd rinwedd oddiwitho,—dim ond cyffyrddiad ffydd. Gall llaw y pìeatyn eiddilaidd dder- byn perl, yn gysta! a Uaw gref y cawr grymus. 2. Y mae ffydd wan yn cyfiawnhau ac uno dyn a Christ, fel un gref. 3. Yr addewidion o ddedwyddwch tragwyddol a wneic drosodd, nid i gadernid,ond i wirioneddolrwydd ffydd. Yr hwn a gredo a fyddcadwerîin-, er na fydd ganddo y cyfryw radd o ffydd fel ag i gau safnau llewod, i wneuthur gwyrth- iau, symud mynyddoedd, darostwng teyrnasoedd, diffodd angerdd y tan, a llawenhau dan erlidigaethau mawrion, Heb. xi. 33—35. Ni bydd i Grist yn y dydd mawr ddwyu clorian i bwyso, ond maenprawf i brofi, grasusau dynion. Er fod Crist yn ceryddu ffydd wan, eto fel na ddigaiouai, y mae yn gwneyd addewidion iddi, Mat. v. 3. 4. Y mae ffydd fechan yn ffydd, fel ag y mae y wreichionen dan yn dan. Dy ffydd fechnn sydd berl gwerthfawr yn ngolwg Duw; ac a wna i ti brisio Crist yn fwy na'r holl fyd. 4:ü