Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gf wty*wf4 %$®nnîkl$fmí 'Liaicer a gynniweiriant, a Gwybodaeth a amlheir.7 Rhif 95.] TACHWEDD, 1850. [Cyf. VIII. EFYDD YJST KGfíRlST. Y mae'r Beibl yn ein dysgu fod iachawdwriaeth a damnediiraeth yn dybyriü ar Ffydif ac anghrediniaeth. Nid oes iachawdwriaeth ond trwy Ffvdd : dim ond damnedivcaeth trwy anghrediniaeth. Ffydd yw y pr.f ras cadwedigol, ac anghrediniaeth y prif becljod damniol. Nid oes nn po'chod n all ddamnio ond hwn, a hwn a ddamnia heb unrhyw bechod arall, Ioati iii; 18. V mae'r gyfiaith, pa an sydd yn bygwth marwolaeth am bob pecliod, eisioes wedi cyhoeddi dedfryd o gondemniad ar bawb, oblegid fod pawb yu bechaduriatd. Mae y ddedfiyd hon mor bendant fel nad yw yn caniatau ond i:n eithr- iad, pa un agawn yn yr Efengyl. Pawb a eondemniwyd, ac a golhr, os na chredant; fel lle nid oes Ffydd, y mae dedfryd i gondemniad mewn llawn rym. Aoghredadyu, trwy bailiau felly, sydd mor sicr o gael ei ddamnio, a phe buasai eisioes yn uffern ; moc sicr o gael ei fwrw i'r tywyllwch eithaf, a phe byddai yn awr yn poeni mewn llosgfeydd tragwyddol ; mor sicr o dclwyn digofaint anriesgrifiawl y Duwdod, a plìe byrìdai yn awr gymdeithas â diafòl a'i angylion yn ufiern dan. Nyni a ddywedwn am ddyn ag sydd arno argoelion angau, ' Y mae yn ddyn marw P Anghrediuiaeth sydd arwydd ac argoel sicr o farwolaeth dragwvddol. Nid oes dim ond augau i'w ddySgwyl lle mae hyn yn parhau. Nid oes gobaìtli býwyd tragwyddoíos parha un mewn anghrediniaeth; y mae yn farw tra yn fyw ; yn ufTern tra v mae ar y ddaear. Y inae nneddyg mawr eneidiau yn ei roi fyru. Nis gall ef ae; sydd yn iachau pob afiechyd wella ac attal marwolaeth dragwyddol yr hwn a barha mewn anghrediuiaeth : nid oes bywyd na thrugáredd i ang- hredadyn ! Pan welom droseddwr condemtiiedig ar yr esgynlawr, a'i wddf ar y ploc, heb neb i ddadleu am ei ryddhad, na gobeithion i lwyddo pe byddai eiriolwr, gallwn benderfynu ei fod yn marw. V*n y gyfryw sefyllfa mae yr anghredadyn ; y 'maeyu ddamniol eisioes ;' arfau marwolaeth ydjnf barod. Nid oes neb mewn nef na daear a ddadleua am faddeuant iddo ; ac ìddo barhau felly, ni fiddeuai yr Arglwydd iddo pe ^enau yr /vigi wjuu u i nciaruuu. iuuwrga.il iuu uyuu un hrediniaeth mor beryglus, perthyna i ni wybod beth yw credu. 1. Cynnwysa Wybodaeth. Ffydd a osodir allan trwy y gair Gwybodaeth, Esa". liií. 11. Os nad Ffydd yw Gwybodaeth, eto nid all fod Ffydd heb Wybodaeth. Nid yw fFydd ddall y Pabyddion dda i duim, ond i arwain dynion i'r fTos. Fod anwybod- aeth yn fam duwioldeb, vw ün o egwyddorion tad v celwydd. Dyma fammaeth ang- hrediniaeth. Dyma orchuddlen Satan, pa un a ddefoyddia i dywys pechaduriaid a mwgwd ar eu Ilygaid i uffern. Y mae dyuion anwybodus, fel y Syriaid, wedi eu taro â, dallineb, 2 Bren, vi. 20. Tybient eu bod yu myned ar amcau gobeithiol j ond pan 41