Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

$$tj4 'Lhucer a (jjpiiiiweirianU a Chfybodaeth a amlheir.' Rhif öí'..] IIYDREF, 1850. [Cvf. VIII, MORMONIAETH. Mr. Goi..—Ar gais amryw o gyfeillion y gwirionedd, cyflwynaf y Ddarlith ganlynol i syíw eich lluosog ddarllenwyr; yn mha un yr olrheinir i ddechreuad, hanes, ac athraw- iaethau Saint y Dyddiau Diweddaf. Yr eiddoch, &c. Daleth. 'Profwch boẁ pŵh ; deliwch yr liyn sydd d-da.' 1 Thes. v. 21. Y mae y geiri:m hyn yn amlwg yn cynnwys, y dichon y Cristion yn ystod ei yrfa gref- yddol gyfarlbd âg athfawiaefhau ac ymarferiadau, yn nghylch cywiredd y rhai, y gallaí íod ar y eyntaf ryw ychydig o ddyryswch. Yn y cyfiyw achlysuron y mae yr Apostol yn cynghori, ac yn dywedyd, * Profwch hob peth,' chwilíwch hwy yn ofalus a gonest; dygwch hwy at faenprawf yr Ysgrythyrau Santaidd ; ac yna wedi eu profi, gwrfhodwch yi hyn sydd dwyllodrus, a * deliẅch yr hyn sydd dda;' mewn geiriau eraill, sefwch. gyda'r gẃirionedd yn mhob amgylehiadau, hyd awr olaf eich bywyd. Y ddyledswydd fawi, aí sydd yn gynnwysedisj yn ngeiriau yr apostol yw, yn gyntaf, ymofyniad, nea ymchwiliad ; yna dianwadalwch. Ymchwiliad gofalus er sicrhau y gwirionedd; dian- wadalwch hoîlol yn y gwaith o ddal, neu gadw y gwirionedd. Mae pwnc ein hymchwiliad aryr achlysur presenol, yn y modd mwyaf pennigol, ya dra phwysfawr. Dros yn auos i cldeunaw cant o flynyddoedd, y mae dynion doeth, duwiol,a da, wedi bod yn dysgu fod "wyithiau, dadguddiedigaethau oddiwrth Dduw„ ac ymweiiadau angylion, wedi darfod, p,m hunodd yr ohif o'r apostolion yn yr Iesu. Ond yn awr dywedir withym fod hyn yn gamgymeriad mawr. Dywedir gan y Mor- moniaid, y gellir yn awr, 'íe yn ein dyddiau ni, eu mwynhau yn y wir Eglwys. Y mae gwaith yn agos cymaittt a'r Ilen Destament, yn cael ei gynnyg i ni fel peth dwyfol; a dywedir wrthym fod puiab ag a wrthodant ufuddhau ac ymostwng i'r ddysgeidiaeth, ya sìcr o suddo i ddinystr a cholledigaeth dragwyHdol! Y gosoíiiadau a gynnygiwn ya drylwyr chwilio, mewn modd hollolanmhleidiol ac araf. Oddiwith Draethawd a elwir ' oweledigaethau Ilynod,' a ys«rifenwyd gan Oison Pratt, ' un o ddeuddeg Apostol Iesu Grist, o Siint y Dyddiau Diweddaf,' yr ydym yn cael i Joseph Smith, sylfaen- ydd Mormoniaeth, i gael ei eni yn Sharon, tref yn yr Unol Daleithiau, Rhagfyr, 23, 1805. Pan yn nghylch pumtheg mlwydd oed, cafodd ei ddirgymhell yn fawr, a'r pwys- igrwydd o fod yn grefyddol ; a dechreuodd ddaiilen y Bibl gyda Ilawer o ddifrifoldeb ; ac ar un achlysur, pan yn gweddio mewn gallt o goed, yn agos i dy ei dad, dywedii: wrthym iddogael ei fl'afrio â gweledi«aeth dra hynod. Canfyddai yn y nef oleuni dys- glaer; ac yn raddol disgynodd y goleuni tuag ato, ac o'r diwedd, ' canfyddai ddau ber- son gogoneddus.' Hysbýswyd iddo fod ei bechodau wedi eu maddeu. Yn fuan ar ol hyn, derbyniodd weledigaeth arall; ymddangosodd angel iddo, a dywedodd wrtho yu rnysg Uawer o bethau eraill, ei fod ef wedi cael ei ddewis i fod yn offeryn yn llaw Duw i adferu y wir Efengyl i> byd ; fod cyfandir Ameiica mewn araseroedd gynt, wedi cael 37