Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GWYBODAETII RAD. Mawer a gynniweiriant,*a Gwybodaeth a amlneir," ty*wfa ^^ttttttC&íbftfoC CYFRWNG GWYBODAETH dm, GYFFREDItfOL I'R CYMRY. Riiif. 92.J AWST, 1850. [Cyf. VIII. CYNHWySIAD. Tudal. TRAETHODAU. Edifeirwch............................ 226 Hanes Ynjneillduaeth..................229 Sylwadau ar feddwdod................231 AMRYWIAETH. Didwylledd &c, y Testament Newydd.. 225 Crediniaeth niewn gwyrthiau, &c,......228 Dedfryd lesu Grist....................229 Pethau dirgeledig a datguddiedig......230 Arferiadau yr oes yn rhwystr i grefydd 241 Amnhleidgarwch ...................... 242 Pwysau marw y fyddin................244 Seren Gomer a'r Drysorfa GynnuHeidfaol 246 Adolyciad v Wasg..................246 GüFYNlADAU........................ 246 HANBSION CARTREFOL A THRAMOR, Hanesion Cartrefol,— Saron, Troedyrhiw.................... 247 "Cymanfa Tynycoed...........,........ 247 Berea, Blaenau........................248 Cymdeithas Fiblaidd ..................248 Tudal. Yggol y Bryn...........,.....,...,___ 248 Sefydhad...............,.............. 248 Urddiad .............................. 248 C yfarfod Trimisol Ysgolion ............ 249 Hanesion Tramor,— Ffrainc................................ 222 India.................................. 222 Awstria ................................ 223 China.......,.........,................ 223 America.................,.,....,..... 223 Hanesios Gwladol,— Brawdlys Caerfyrddin................250 Brawdlys Morganwg..................250 Syr Robert Peel ......................251 Ymosodiad ar y Frenhines............251 Damweiniau trwy fellt................252 Cymdeit has heddwcb.................. 252 Damwain alarus.,......................252 Priodasaü..................,,.. ... 252 M*rv?olaethau .............,......252 CAERFYRDDINr ARGRAFFWYD GAN J. T. JONES- PRIS TAIR CEJÎ3IOG.