Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mmmiîihfuí 'Llawer a gijnnùcciriant, a Gwybodaeth a amlheir.' Rhif 91.] GORPHENHAF, 1850. [Cyf. VIII, EDIFEIRWCH. Y mae Edifeirwch o bwys dirfawr. Y mae wedi cael ei bregethu çan holl weision Duw yn mhob oes, er y cwymp yn Eden. Y mae yn debyg mai Adda a ddechreuodd ci bre- gethu i'w biant; ac ddaríbd ei ganlyn yn hyn gan Enoo, Seth, Methusela, a'r ffyddlon- îoniaid eraill cyn, a chan y patneirch ar ol, y dylif; ean Mosps, a ciian y proöwydi yn eu gwahanol oesoedd ; ond yn eglurach gan loan Fedyddiwr, Mat. iii. 2, Marc i. 4; gan Gris» ei hun, Mat. iv. 17 ; achan y dysgyblion yn amser gweinidogaeth Crist, Marc vi. 12. Gorchymynodd Crist i'w apostolion i bregethu Edifeirwch yn mhlitli yr holl genhedloedd, Luc xxiv. 47 ; uc yn ol y gorchymyn hwnw hwy a breaethasant Èdifeir- wch yn Jerusalem ar ddydd y Peiitecost, Àct. ii. 37, 38, a iii. 19. A St. Paul a ' bre- gethodd i'r rliai yn Damascus yn gyntaf, ac yn Jerusalem, a thros holl wlad Judea, ac i'r cenhedloedd ; ar iddynt edifarhau, a dychwelyd at Dduw, a gwneuthur gweithred- oedd addas i Edifeirwch,' Act. xxvi. 20. A hyn oedd ei arfer wastadol yn ei weinidog- aeth ütyiioeddus a'iymddyddanion personol, sef tystiolaethu i'r íuddewon, ac i'r Goeg- iaid hefyd, yr Edifeirwch sydd tuag at Dduw. Edifeirwch s; aJ ra? yr Efenjry] vn hollol. Nid oedd yr hyn a elwir y 'Cyfamod gweithrecioedd,' yn caniatau Edifeirwch ; yr oedd yn melldithio pawb na roddai ufudd-dod personol perffnith, Gal iii. 10. Edi- feirwch sydd yn dyfod trwy yr Efengyl; ffrwyth abeith Crist y\v, f'od pechaduriaid edi- feiiiol yn cael eu liachub. Ëdifeirwch a weitliredir trwy weinidogaeth yr Eftngyl, tra y mae yn eosod ger bron ein llygaid Iesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoeìio. I. Oherwydd fod llawer yn coleddu syniadau anysgrythyrol ar y pwnc pwysig hwn, tybiwn nad anmhriodol yvv gosod i lawr yma y sylwadau dilynol, er attaì y cyfryw. 1. Nid EdiJ'eirwch efengyluidd yw meddalwch a thynerwch natunoi yabryd. Y mae rhai yn meihiu teimladau tyner, yn codi yn nnturiol megys o'u cyfansoddiad ; trwy ba rai y maent yn dneddol i ymdoddi ac wylo pan welant unrhyw urth-ych o dosturi. Nid yw y rhai hyn ddagrau yr ediíèiriol, oblegid wyla ihiwer wrth g;mfod trueni arall, ond ni wnant wylo dim oherwydd eu pechodau a'u trueni eu hunain. 2. Nid dychrynfeydd deddfolyw Edifeirwch cyrneradwy gan Dduw. Dyu, wedi iddo redeg yn hir yn rhedeafa pechod ac anwiredd, o'r diwedd a wneir yn deimladwy o'i sefyilfa echrys a'i gyflwr ofn- adwy ; canfydda uffern yn agored, ac yn barod i'w iyncu, ac yna 'fe'i llenwir â dychryn- feydd ìng a blinder; eithr yn fuan y mae ysturom cydwybod derfysg]yd drosodd, ac weley dyn yn esmwyth, tawel, a digyffro; ac yma ni a'i cawn yn penrierfynu ei hun yn wir edifeiriol, am ddarfod iddo brofi rhyw fesur o chwerwder. Nid Edìfeirweh pri- odol ywhyn. Pe byddai ing a thrallod yn unig yn ddigonol i gyfansoddi Edifeirwch, yna byddai y damnedigiou y mwyaf' edifeiriol, oblegid y maent bwy yn yr ing a'r trallod meddyiiol mwyaf ofnadwy ac arswydol. Ga!l fod traiíod a bünder meridwl ]Ie nad oes dim gofid am drosedriu cyfrailh yr Arglwydd. 3. Nidyw tristwch ysgafn ac arwynebol yn Edifeirwch. Pan mae llaw Duw ar ddvn, yn ei gystuddio a ehlefyd caled, gall ei 2.'»