Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'Llawer a gynniweiriant, a Gwybodmth a amUieir.' Rhif 89.] MAI, 1850. [Cyf. VIII, PREGETH, 'Argíwydd, gad cf y flwyddyc hon hefyd.'—Luc xm. G—0. Mynych iawn y byddai lesu Giist yn llefaru ar rìdamhegion, eithr gofalai am i'r cyd- mariaethau fod yn adnabyddus i'w wrandawyr. Nid oedrì bosiol cael cyffelybiaeth mwy hysbys na hon i driüolion Falestina, eanys yr ydoedd gwinllanoedd mawrion a theg yrto, a diau fod amryw o'r sawl oecld yn ei wrando yn meddu ac yn gwneyd elw mawr oddiwrthynt. Go«od gwinllanoedd fel tir ardrethol y byddai llawer yn y wlad hono, eithr y pcrchenoií ei hun oedd yn gofalu am hon, ac yn cadw goruchwyliwr odditano i wasanaethu ynddi. Yr oedd yma un ffigysbien heb ateb dyben ei blanniad ers tair bly- nedd, erdyfod a dyfod bob blwyddyn i geisio ffrwyth arno, yn y diwedd ' cael dim.' Penderfynodd ei doti lawr y flwyddyn hono, yn lle ei fod 'yn diffrwytho y tir, a choll- edu y winllan.' Eithr pan wybu y gwinllanydd hyny, a gweled fod ei natur yn gyn- iiyrfus, a'i feddyliau yn gythryblus, safodd yn ganol-wr i gyfrynsu am iddo ei arbed un flwyddyn ychwaneg; ac addawodd yntau i ddefnyddio pob moddion adnabyddus a chyrhaeddadwy tuag at iddo fTrwytho, ttwy ' gloddio a gwiteitbio o'i amgylch ;' ac os na ddygai efe ffrwyth ar ol y driniaeth hono, y byddai ef yn ddigon boddlon i'w dori ef i lawr; ' onirìe, gwedi hyny, tor ef i lawr.' Ymddengys mai yr ystyr a fwriadai Crist drosglwyddo i'w wrandawyr oddiwrth y ddameg ydoedd y pethau canlynol:— ' Yr oedd°gan un,'—Duw Ilolialluog—' ffigysbren,'—yr Eglwys Iuddewig—'wediei hlannu yn ei winllan,'—wedi ei sefydlu yn 'ngwlad Judea. ' Ac efe a ddaeth i geisio ffrwyth arnc " " " v ' ...... ' byi ddech . .. . erbyn ; ' gad ef' y flwyddyn hon hefyd,' yr hyn ydoedd yn ol o'i weinidogaeth heb ei chyflawni. Gosodir Crist yn gyffelyb i Eiriolwr dros bechaduriaid, yn ystod pa amser y mae efe yn defnyddio pob moddion sydd â thuedd ynddo i ddwyn yn mlaen eu hiach- no,'—efe a ofynai i'r genedl rodio mewn cyfiawnder, yn gyfortal i'r feithriniaeth a dder- /niasant; ' y Rwiidlanydd,'—yr Arglwydd lesu ; ' tair blynedd,'—y cyfnod er pan lechreuodd Crist bregethu ; ' tor ef i lawr,'—tyner y cleddyf lthufeinig o'i wain yn ei awdwriaeth. 'Gwedi hyny tor ef i lawr,'—oni ddychwel dynion wrth wahoddion a cheryddon Duw, daw yr amser i'w tori i lawr fel preniau diffrwyth, a'u rhifo gyda'r troseddwyr. I. FOD RHAI YN EGLWYS DdUW YR UN FATH a'r FFIGySBREN DIFFRWYTÎI. 1. 0 ran cu ci/ýwr. Mae y naill fel y lla.ll wedi eu plannu, ac nid eu diwreiddio a'u bwrw o'r neilldu. Plannwyd y ' ffigysbten' hwn gan y perchenog ei hun, ac ni oddefai i neb osod thau ond gweithiasant, defaid ei borf fel mam dyner yn eich cofleidio yn ei mynwes, ac yn tynu ei bronau llaethog i'w gosod 17