Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'Llawer a oynniweiriant, a Gwybodaeth a amlhér? Rhif 87.] MAWRTH, 1850. [Cyf. VIII, PREGETH. ' Deugain mlyuedd yr ymrysonais a'r genhedlaeth hon.' Salm clv. 10. Dyma un o'r ymadroddion ihyfeddaf a glywodd fy nghlustiau erioed ; Ysbryd Duw yn ymryson a chenedl gyfan am ddeugain mlynedd,ae yn dywedyd ar fio nos y dydd diweddaf o'r ddeugeinfed flwyddyn,' Pobl gyfeilioinus yn eu calonau ydynt hwy, ac nid adnabuant fy ffyrdd.' Y'r oeddynt wedi cael pob mantais i'w hadnabod, ac i fyned i mewn i'w orphwysfa ef, eithr' yr ydym r.i yn gweled na allent hwy fyned i tnewn oher- wydd angrhediniaeth.' Er gweled rhyfeddodau Duw o'r Aifft i Ganaan, rhodio trwy y Mor Coch megys ar dir sych, bwyta bara angylion, ac yfed dwfr iach o'r graig gallestr, 'yr oeddynt bob araser yn cyfeiliorni yn eu calonau.' Mae hen wrandawyr yr oes hon yn debyg iawn iddynt o ran breintiau, manteision, cyndynrwydd, a chaledwch; canys y mae ganddynt bob cyfleusdra i adnabod yr Arglwydd, ac i rodio yn ei ffyrdd ef. Cyhoeddir yr un Efengyl iddynt hwy a thrigolion dydd y Pentecost, a'r un gwaed i'w golchi a'u santeiddio a phechaduriaid duon Corinth; er hyny y mae pob arwyddion yn dangos mai '.pobl gyfeiliornus yn eu calonau ydynt hwy ;' canys y maent yn ymryson, diystyru, tristau, a diffuddi Glan Ysbryd Duw ers ' deugain mlynedd.' 1. MoR ANHAWDD YW ENNILL HEN WRANDAWYR DEUGAIN OED AT GREFYDD. 1 Am eu bod wedi byw cyhyd heb grefycU. Ni wyddant am esmwythder yr iau, nac ysgafnder y baich crefydddol, canys y mae deugain mlynedd wedi myned heibio heb iddynt'yraarfer eu hunain i dduwioldeb.' Gwyddant beth yw byw mewn pechod, oblegid y roaent wedi ymarfer a phechu,a pheth anhawdd yw ymadael a hen arferiad. Bydd diddyfnu y plentyn oddiwrth y fron yn orchest fawr i'r fam ; rhaid iddi ddefnyddiö ìlawer dyíais cýn y gwelir ef yn dawel, ac er pob peth dengys ei wedd a'i flinder ei foíl yn hiraethu am dani. Ond pa faint mwy gorchwyl yw diddyfnu hen wrandawyr sydd wedi bod'yn'sugno bronau pechod am ddeugain mlynedd, wedi 'ymgynnefino a gwneu- thur drwg/ yn pechu o'u bodd yn etbyn Duw, ac ' yn ymfoddloni mewn anghyfiawnder.' 2. Am eu bodyn barod i bwyso ar eu gweithredoedd ya sail iachawdwriaeth. Mae "hen bobl wedi cyrhaedd gwth o oedran yn dueddol iawn i orphwys ar eu rhinweddau, a meddwl eu bod yn ddigon o seiliau i'w cadw. Tybiant fod byw yn ótiest, bod yn heddychol a'u cymydogion, gwrandaw Efengyl bob Sabboth, a chyfratiu at aehosion crefyddol, yn ddigon o grefydd, a bod y nefoedd ar ol marw yn ddigon bach o wóbr iddynt am eu llafur. Ac os buont yn euog o ryw fan droseddau pan yn ieuainc, fbd eu henaint yn ddigon o esgusawd, os nad o iawn am y cwbl. Ah ! na, hen wrandawyr, ' Onid edifarhewch, chwi a ddyfethir oll.' A phe gallech fyw * naw mlynedd a thrigaiu a naw cann mlynedd, nichyfiawnheir un cnawd o honoch trwy weithredoedd y ddeddf. Trjií'ras ymae y°rnai<*'cnw* *°d yn gadwe(%« trwy (*ÌM<i *a nyny nii* ° honoch crekunain; ihodd Duw ydyw, Nid o weithredoedd, fei nad ymfftostiai neb, Eithc \ -9 '