Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y BHÎSOHPA GÎOTJLLEIDFAOL. Rhif. 70.] HYDREFj 1848, [Cyf. VI» ì GOLCHIADAÜ SEÉEMÖNIÖL V GotcniAb Seremoniol oedd yn arwydd- ocad o buredigaeth oddiwrth afîendid: ystyrid person yn cael ei lanhau, 1. Oddi- wrth Iwgr, neu waelder, a'i godi i uwch a pliurach sefyllfa. 2. Oddiwrth ddiwyniad bywyd cyffredin* a'i gymhwyso ät weith- rediadau neillduol gwasanaeth crefyddol. 3. Oddiwrth halogiadau cyfyngedig oddi- wrth weitlirediadau neillduol, tìeu am- gylchiadau, ac adferiad i freintiau bywyd gosodedig. 4. Rhyddhau, neu buro ei hun, neu gyhoeddi ei hun yn rhydd a phuredig oddiwrth euogrwydd gweitbred neillduol. Nid ydym yn cael un hanes am y fath olchiadau yn yr amserau Patri- archaidd j ond dan yf oruchwyliaeth Foes- enaidd yr oeddynt oll yn bödoli. Engraifft nodedig o'r fath gyntaf o olch- iad a gymerodd le, pan neillduwyd Aaron a i feibion i'r offeiriadaetli, cawsant eu golchi â dwfr, cyn iddynt gael eu gwisgo â'r mantellau offeiriadol, a'u heneinnio â'r olew santaidd, Lef. 8. 6. I hyn yr ydym yn cyfeirio golchiad personau a gwisgoedd, vr hyn a orchymynwyd i'r holl Israeliaid, feì parotoad iddynt er derbyn y gyfraith oddiarSina, Exod. 19.10—13. Yrydym hefyd yn cael engreifftiau o buiedigaethau o'r natur hyn mewn cysylltiud â gosodiad mewn swydd, neu sefyllfa uwch. Yr ail tath o olchiad oedd yr un oedd yn rhwyrno yr offeiriaid dan boen marwolaeth i olchi eu dwylaw a'u traed, cyn y byddai iddynt ddynesu at allor Duw, Exod. 30. 17—21. I'r dyben hwn yr oedd noe fawr a dwfr wedi ei pharotoi yn y tabernacl a'r deml. Ac at hyn y mae y Salmydd yn cyfeirio pan yn dywedyd, 'Golehaf fy nwy- law mewn diniweidrwydd: a'th allor, O 37 Arglwydd, a amgylchynaf,' Salm 26. 6. Oddiyma y daeth yrarfeiiad yn yr Eglwys Gristionogol gyntefiíí, i'r gweinidoiìion yn mhresenoldeb y gynnulleidfa i olchi ea dwylaw mewn cawg a dwfr, yr hwn a ddygid gan y diacon, ar ddeclireu y cymun* deb. Gẁel Jamieson. A'r arferiad hyn^ neu ryw beth tebyg iddo, sydd o hyd yn. parhau yn yr Eglwysi dwyreiniolj yn gystal ag Eglwys Rhufain, pan y mae y mass yn. cael ei gyflawni. Cyffelyb olChiadau oedd yn mysg y paganiaid, i'w cyflawni gan yr offeiriaid, cyn y byddai iddynt gyflawni eu defodau cysegredig. Y mae yr offeiriaid Aifftaidd, yn wir^ yn dwyn yrafferiad yma yn mlaen gyda helaethder trwmlwythog, oddiwrth ba un> yr offeiriaid Iuddewig, efallai yn fwriadol, a esmwythawyd j ac ya eu hinsawdd llai llosgedig, yr oedd ya angenrheidiol, i'r dyben 0 hollol lanhad. Cadwfáu o ddwfr oedd wedi ei gysylhu k'e temlau Aifftaidd; a Herodotus (2* 37,)sydd yn ein hysbysu fod yr offeiriaid yn eillio eu cyrff oll bob tri diwrnod^ fel na byddai i un pryfaid nac aflendid afnynt pan ya gwasanaethu eu duwiau, a'u bod yn golchi eu hunain mewn dwfr oer ddwywaith bob dydd, a dwywaith bob nos: Forphyry a ddywed dair gwaith y dydd, a nosawl olchiadau achlysurol. Y fath hyn o olch- iadj fel ymbarotoad at weithred grefyddol, sydd yn ateb i Wàdù y Moslems, pa un yt oedd yn rhaid iddynt fyned drwyddo bump gwaith yn ddyddiol, o flaen eu gweddiaa sefydlog. Y mae hyn yn gwneyd seremon- iau y puredigaeth yn llawer mwy hynod i deithiwr yn y Moslem East, yn y dyddiau presenol, nag oedd yn ymddangos yn mysg yr hen Iuddewon, drwy fod y gyfraith yn