Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYSOEFA GYNNÜLLËIDFAOL. Rhif. 03.] MAWRTH, 1048. [Cyf. VI. COFIANT MR. JOHN JÖNES, MASNACHWR, IIEOL DWFR, CAERFYRDDIN. r Ond gwr a fydd márw, ac a Jorir ýmaith ; a dya a drenga, a pha le y mao ?'—Iob. Án ddydd Nadolig díweddaf, yn 79 oed, y bu farw Mr. John Jones, Alusnachwr, Ileol Dwfr, Caeifyrddin. Am rai bly- nyddau fe fu yo gwrando y r.ewyddion da o lawenydd mawr yn Eglwys Iíeol Awst. Dynia lle y gwybu mai gwaith pìeseruâ oeJd dysgwyl wrth yr Arglwydd yn ei deml, a eheisio ei wyneb. Dyma lle y profodd yr Efengyl feî gordd yn dryllio ei galon ; fel dryeb, yn dangos ei afìeehyd moesol; fel seren, yn ei dywys at gyf- lawnder y groes; ac fel cyfaill, yn ei loni yn mhob tymor. Dyma lle y catifu yr angenrheidrwydd o grefydd bersonol, gogoneddusrwydd a digonolrwydd y Gwa- redwr, addasrwydd a rhadlonrwydd ben- dithion gras, a'r diwydrwydd Crrstionogol hanfödol i sicrhau dwyfol gymeiadwyaeth. Trwy offerynoliaeth y Parch. D. Peters, Caerfyrddin, fe'i dygvvyd i weled y niwed o fyw mewn anufudd-dod i ddeddfau'r Nef, i alaiu am bechod, i deimlo baich cydwybod enog, ac i lefain am ryddid plant y Gorucbaf. Trwy ddylanwad Ysbryd Duw yn y moddion apwyntiedig, fe'i tueddwyd i gredu y gwirionedd, i hofìî trefn achub, i ffbi am noddfa rhag y storom, ac i gyf- Iwyno ei hun i'r Arglwydd a'i bobl. Feî creadur newydd yn Nghiist Iesu, yr oedd yn meddu ar galon ac ysbryd newydd—ar dymeracymddygiad newydd. Yr oedd yn rhodio yn flyrdd Sion, yn ym- bleseru yn nghwmpeini cluwiol, ŷrí ymhy- í) frydu yn helaelîiiad teymas nef, yn gwas* anaethu y meistr goreu, yn gwledda ar ddanteithion iechydwriaeth, ac yn dysgwyl y mwynhad o'r Jerusalfcin nefoí fry. Fel dyn, fe gafodd iechyd a neith, cy- suron, gwaredigaethau, ac hir einioes. Duioni a thrugaredd a'i canlynasaut tra bu yn yr anialweh. Fe ddio^elwyd yr undeb personol rhwug corff ac enaid am bedwar ugain ond un o flynyddau ; fe'i diogeiwyd yn ei fabandod, yn' ei ieuenctyd, i ganoí otd, ac i heiiaint. Gweiodd lav\er o rw^slr- au, o gyfnewidiadau, a llawer o farwol- aetiiau ar y ddaear; ond o'r diwedd fa ddaeth dydd ei farwolaeth ei hun; yn a\\c y mae ei gorff yn cysgu yn dawel yn ei wely piidd, ac fe erys yno hyd udganiad yr udgorn diweddaf—ond fe ehedodd eî enaid i fynwes ei Dad nefof. Fel pen teulu fe yniddygai yn ddoeth ac yn garedig yn ei dy. Parhaodd yc undeb priodasol rhwng gwr a gwraig am hir amser. Cafodd y boddlonrwydd £ weled ei wraig yn fam ofalus, llafurus, a: threfnus. Galisai dystio fod sirioldeb yn llewyrchu yn ei llygaid, fod cariad yn gor- lenwi yn ei mynwes, ac i fovl haelioni ya dilyn ei chamrau. Gwyddai ei bod \n magu ei eiddo gyda'r tynerwch mwyaf— yn eu canmol am y da, yn eu ceryddu am y drwg; yn eu cysuro yn eu gwendidau a'u cystuddiau, yn eu hamddiflyn yn eu peryglon, ac yn gofalu am danynt yn was- tadol, Yn y teulu yr oedd fel tad yn ym-