Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYSOBFA GYNNÜLLEIDFAOL Rhîf. 62.] CHWEFROR, 1846. YSBRYD MABWYSIAI) [Cyf. VI. PREGETII GAN Y DIWEDDAR BARCII. W. WILLIAMS, LLANDILO. -' Canys ni dderbyniasoch ysbryd cjethiwed drnchefn i beri ofn ; eithr derbyniasöch Ysbryd taabwysiad trwy yt Uwn yr ydym yn llefaia, Abba, Dad. Mabwysiad, fel y mae yn eitliaf gwy- bodus, yw y weithred a wneir gan ryvv un, sef derbyn dieithr i'w deolu, ei neillduo yn fab, ei ddy*gu, ac ymddwyn tuai* ato iel plentyn iddo ei hun. Y mae dynion wrth natuT yn wrthryfelwyr yfl erbyn liuw, v maent yn perlhyn i tin arall, a tlieulu hollawl wahar.ol, y maent yn blant yr un drwg, t>e]ynion i Dcluw ac etifecldion uffern. I'n rhyddhau o'r sefyllfa drnenus hon, a'n eyfodi i sefyllfa ddedwydd a dyichaíedig gyda Duw, a bod yn blautiddo, oe.id pnf ddyben cnawdoliaeth, dyoddefiadau, a marwolaeíh yr Argrwydd Iesu Grist. 'Ond pan ddaeth cyflawnder yr amser, y danfon- odd Duw ei Fab i'r byd, wedi ei wneuthur dan y ddeddf; fel y prynai y rhai oedd dan y ddeddf, fel y derbyniem y mabwys- iad.' Y maey fraint ragorol a gogonedd- ns hon, yn rhoddedig i bob un, yn ddiwuhan, a gredant genadwri ddaionusyr E'engyl 'Ond cynnifer ag a'i derbynias- ant ef, efe a rcddes iddynt allu, (neu y fr&int) o fod yn feibion i Dduw, sef ì'r sawl a gredant yn eienw Ef,' Ioan i. 12. Y mae ysgnfenwyr y rhol santaidd yn Hefaru fel ag un llais, am y rhai a gredant dan oruch- wyliaelh yr Efengyl, yn rhai sydd yn feddiannol ar y fraint anrhydeddus hon, 'Anwylyd yn awr meibion i Dduw'— 'Eelly nid wyt ti was, ond yn fab, ac os mab etifedd i Dduw trwy Grist.' Wrth 'ysbryd mabwysiad' yr ydym i ddeall yr Ysbryd Glan, awdwr mawr cysur, a sant- eiddrwydd, a pfiob gras írwy ba rai etn galiuo.ir i fwynliau ffrwyth y druuaredd a V caiiad ag y mae y Tad wedi ei roddi i ni. Gelwirysbryd mabwysiad mewn man arall yn 'Ysbryd Ciist,' ac am ein bod yn feibfon, Duw a roddodd ysbrycl ei fab yn ein calonau ni, i iefain, Abba, Dad. Y w,ae dylanwadau yr Ysbryd Glan, yn fieinliau awirroneddol y credinwyr, acwedi eu rhoddi i'r eglwys mewn dau ddull çwa- hanol o ran eu gweinyddiadau. Rhodd- wyd gweinydtJiadau yr ysbryd i'r Crist- ionogion cyntefig mewn modd gweledig. Yn y modd hwu daeth ar yr lachawdwr ei hun, pan yn sefyii ar lanan yr lorddonen, pan yn ymwneyd yn ddifrifol mewn gweddi. Yn y modcî hwn y disgynodd ar yr Apostolion arddydd y Pentecost, yn dafodau gwahanedig meuys o dàn. Ond yn awr, pan y mae gwiiionedd yr oruch- wyliaeth Grisliono^ol, drwy y pethau hyu, yu nghyd a gwyrthiau er.ull, wedi ei chyf- lawn gadarnhau, y mae dull gweinyddiad y dylanwadau hyn yn wahanol. Yr Ys- bryd Glan sycld yn awr yn gyfianogedìg i gredinwyr, pan, trwy ddarllen a gwranduw y gair, yr ydym yn teimlo cyfnewidiad yn ein golygiadau,ein meddyliaua'n teim- iadau. Y cyfnewidiad hwn nid yw effaith rheswm, ac nid ydyw yn cael ei gyflawni trwy allu dynol; ond y mae yn ffrwyth gweiihrediad ysbryd Duw, yr hwn sydd yn dyfod yn ddistaw ac anweledig gyria y gair, ac yn adnewyddu yr ewyllys, yn ar-